Centrul de Instruire a Avocaților organizează pentru avocați și stagiari Seminarul cu tema: ”Mijloacele juridice ale creditorului în caz de neexecutare a obligației”.

Formatorii seminarului vor fi avocații Octavian Cazac și Vladimir Palamarciuc. Cursul de instruire va avea loc în data de 20 decembrie, între orele 13.00 – 17.00, în Uniunea Avocaților din Moldova .

Solicitanții sunt invitați să expedieze intenția de participare la e-mail: [email protected]. Intenția de participare trebuie să conțină: 

  • la ”Subiect e-mail” - denumirea și data seminarului; 
  • în ”Text e-mail” - nume, prenume, date privind statutul de avocat sau stagiar, intenția de participare, data și tema seminarului. 

Solicitările care nu vor conține datele indicate, nu vor fi acceptate. Invitațiile vor fi expediate primilor 40 de solicitanți care vor întruni cerințele de înregistrare.

Centrul de Instruire a Avocaților oferă, la solicitare, confirmare de participare la instruire pentru prezentarea în instanțele de judecată.