Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, în cadrul programului „EU4Environment”, finanțat de UE, Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (PNUM) își propune să consolideze capacitatea Republicii Moldova în domeniul achizițiilor publice durabile. Acest lucru se va realiza prin furnizarea de asistență tehnică, servicii de consiliere și dezvoltarea capacităților / instruiri către factorii de decizie politică, practicienii în achiziții, întreprinderi și asociații de afaceri, precum și ONG-uri și alte părți interesate.

Astfel, în data de 21 mai, va fi desfășurat un Atelier online cu denumirea ”Promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”. Obiectivele și rezultatele așteptate ale atelierului sunt:

-  Prezentarea concluziilor cheie ale evaluării progresului privind promovarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova de la finalizarea proiectului EaP GREEN în 2017;

-  Prezentarea și discutarea recomandărilor privind pașii următori ai promovării achizițiilor publice durabile în cadrul EU4Environment;

-  Prezentarea și discutarea proiectului hotărârii guvernului privind implementarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova.

Agenția Achiziții Publice și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu invită în calitate de participanți părțile interesate naționale responsabile și/sau implicate în procesele de achiziții publice din Republica Moldova, precum și societatea civilă și comunitatea internațională.

Pentru înregistrare în calitate de participant la atelierul online accesați link-ul: shorturl.at/bixyM(link is external).

”Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) își propune să ajute cele șase țări partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina să își păstreze capitalul natural și să sporească bunăstarea mediului înconjurător, prin sprijinirea acțiunilor legate de mediu, demonstrând și deblocând oportunități pentru o creștere mai verde și stabilind mecanisme pentru a gestiona mai bine riscurile și impactul asupra mediului.