Autor: Andrian Paladii, Founding Partner, Biroul Asociat de Avocați ”Paladii, Catan și Asociații”

Există sau nu o problemă?

O problemă veche, și aparent rezolvată, o constituie conformarea de către entitățile de raportare1 la prevederile legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Această problemă a devenit din nou actuală, odată cu expunerea pentru consultări publice a proiectului de lege privind controlul entităților de raportare,în vederea constatării modului de respectare a prevederilor legale în domeniu.

Conform legii, procedura și cerințele aferente aplicării măsurilor de precauție, inclusiv de identificare a clientului și a beneficiarului efectiv, sunt elaborate de către entitățile raportoare.

Prin urmare, conform prevederilor legale, obligația de a determina procedura și instrumentele de verificare a clientului aparține strict entității raportoare. 

Obligația de a proba diligența depusă în identificarea și verificarea riscurilor de spălare de bani aparține entităților raportoare.

Astfel, conform normei legale, entitățile raportoare trebuie să poată demonstra, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare,că amploarea măsurilor de precauție privind clienții este adecvată, ținând cont de riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului identificate.

Putem afirma cu certitudine că problema există, mai ales că rezolvarea problemei constituie o obligație legală pentru entitățile de raportare.

Ce trebuie de făcut?

Fiecare entitate de raportare la nivel individual urmează să elaboreze un program intern pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ce ar trebui să cuprindă în mod obligatoriu procedura și instrumentele folosite pentru cunoașterea clientului.

Cum trebuie de făcut?

Procedura de cunoaștere a clientului, de fapt, presupune un protocol, un șir de acțiuni ce urmează a fi realizate de către entitatea de raportare în mod fizic sau prin folosirea unor instrumente holistice, ce folosesc algoritmi construiți pentru identificare riscurilor fiecărui client.

Ce soluțiile holistice le alegem?

Desigur, un instrument sunt motoarele de căutare, gen Google. Singurul lor avantaj este faptul că sunt gratuite. În rest, considerăm ca prezintă doar dezavantaje și anume:

  • selectarea și prezentarea informație se face nu după criterii ce ar corespunde unor programe de prevenire și combatere a spălării banilor;

  • timpul pierdut pentru listarea a 20-30 de pagini ce ar putea conține informații referitor la clientul verificat, pe pagina 31 la care ajungi dacă mai ai răbdare (informație ce ar putea fi anume cea căutată);

  • ești nevoit să citești toate informațiile, care de multe ori nu au relevanță pentru scopul căutării.

  • și cea mai mare problemăeste lipsa unor acte confirmative, în vederea probării diligențeidepuse, în vederea verificării clientului, acte ce ar exonerade orice fel de răspundere pentru încălcarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Soluțiile care exclud toate dezavantajele enumerate mai sus sunt cele contra plată.

Cum alegem o soluție holistică contra cost?

De cele mai multe ori aceste soluții holistice reprezintă niște platforme on-line, la care ai nevoie de un username și parolă, pentru a avea acces.

Avantajul tuturor acestor platforme ca oferă un raport care confirmă diligența depusă în vederea cunoașterii clientului.

Dacă e să vorbim despre dezavantajele acestora, menționăm ca și orice altceva acestea au anumite dezavantaje:

  • de cele mai multe ori au taxă care nu poate fi negociată; 

  • nu poți selecta doar o parte din funcțiile platformeifiind nevoit să achiți și pentru ceea ce nu folosești;

  • nerecunoașterea în calitate de instrumente adecvate de către autoritățile de supraveghere naționale;

Ce alegem?

În urma analizei mai multor astfel de platforme, în viziunea BAA ”Paladii Catan și Asociații”, cea mai adecvată este platforma web oferită de către compania ISPIRAL IT Solutions. Aceștia sunt lideri în domeniu, oferind software flexibil și dinamic, ce ține cont de obiectivele și obligațiile stabilite de autoritățile de reglementare din întreaga lume. 

Soluţiile ISPIRAL IT Solutions au la baza o expertiză dezvoltată, mai bine de zece ani, bazată pe parteneriate globale, tehnologie de învățare a mașinilor, activitate în timp real, monitorizare și analiză a datelor, pentru a dezvolta soluții holistice în domeniul combaterii spălării banilor și managementul riscurilor.

Astfel ISPIRAL IT Solutions:

  • negociază costurile cu fiecare utilizator în parte;

  • oferă opțiunea de alege, care instrumente din întreaga platformă urmează a fi folosit și-n consecință doar acela achitat.

  • are deja semnat un acord e colaborare cu Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor din Republica Moldova. Acord ce reprezintă o recunoaștere, de către organele naționale de supraveghere, a soluțiilor holistice dezvoltate de către ISPIRAL IT Solutions.

Și totuși soluțiile holistice în procesul de prevenire și combatere a spălării banilor sunt o obligație sau necesitate? Considerăm că nu sunt o obligație, dar sunt o necesitate pentru conformarea unor norme legale imperative și un mijloc de a exclude orice fel de răspundere pentru încălcarea acelor obligații.

1băncile, unitățile de schimb valutar, societățile de registru, societățile de investiții, asigurătorii, organizațiile de micro finanțare, organizatorii jocurilor de noroc, agenții imobiliari, persoanele fizice și juridice care practică activități cu metale prețioase și pietre prețioase, avocații, notarii și alți liber-profesioniști, locatorii persoane juridice care practică activitate de întreprinzător și transmit, în condițiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumită perioadă, dreptul de posesiune și/sau de folosință asupra unui bun ai cărui proprietari sunt, cu sau fără transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului, societățile de plată, societățile emitente de monedă electronică și furnizorii de servicii poștale, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate, alte persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei sau echivalentul acesteia numai în cazul în care plățile sunt efectuate în numerar, indiferent dacă tranzacția este efectuată printr-o operațiune sau prin mai multe operațiuni care par a avea legătură între ele.