În procesul de insolvabilitate, interdicția debitorului de a părăsi teritoriul Republicii Moldova sau localitatea de reședință se va putea aplica pentru o perioadă de maxim șase luni. La necesitate, interdicția va putea fi aplicată în mod repetat, în urma unui demers motivat al administratorului/lichidatorului, dar nu mai mult de trei ori în cadrul aceleiași proceduri de insolvabilitate. Un proiect de modificare a Legii insolvabilității în acest sens a fost aprobat de Guvern.

Menționăm că, legislația stabilește că după intentarea procedurii de insolvabilitate, instanţa de insolvabilitate, din oficiu sau la cererea administratorului/lichidatorului, poate obliga debitorul sau reprezentantul organelor lui de conducere să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova fără permisiunea sa expresă în cazul în care există dovezi că acesta ar putea să se ascundă ori să se eschiveze de la participarea la procedură.

Totodată, în caz de eschivare a debitorului de la îndeplinirea obligaţiilor, instanţa de insolvabilitate, la cererea administratorului, a adunării creditorilor sau a comitetului creditorilor ori din oficiu, poate ridica debitorului dreptul de administrare a patrimoniului, dacă acesta dispune de el, îi poate interzice să părăsească localitatea de reşedinţă fără permisiunea sa expresă ori poate aplica alte măsuri de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Decizia a fost luată după ce Curtea Constituțională a spus că dispozițiile articolului 84 din Legea insolvabilității, referitoare la omisiunea de a reglementa durata maximă pentru care poate fi dispusă obligația de a nu părăsi teritoriul țării sau localitatea de reşedinţă, sunt neconstituționale. Mai exact, Înalta Curte a spus că nu este respectată condiția previzibilității, în măsura în care legislatorul a stabilit că interdicţia de nepărăsire a teritoriului țării sau, după caz, a localității de reședință este valabilă pentru întregul proces de insolvabilitate dacă instanţa de insolvabilitate nu stabileşte altfel.

Noile reglementări sunt preluate din Codul de executare, soluție propusă spre aplicare, cu titlu provizoriu, și de Curtea Constituțională.