Cruzimea față de animale va fi pedepsită mai dur. Codul penal va avea un capitol întreg dedicat acestui subiect, față de un articol prevăzut în prezent, iar pedepsele din Codul contravențional vor fi înăsprite.

Astfel, Codul penal va reglementa interdicția de a deține animale, care va putea fi aplicată atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Această interdicție va putea fi aplicată de instanțe doar ca pedepasă complementară la amendă, muncă neremunerată sau închisoare pentru o perioadă de la 1 la 10 ani.

Un alt articol nou în Codul penal va reglementa confiscarea animalelor. Confiscarea va putea fi dispusă în cazurile în care, persoana încalcă normele sau drepturile de îngrijire a animalelor, sau săvârșește orice act de cruzime față de acestea. Confiscarea va consta în trecerea forțată și gratuită a animalelor în folosul statului cu plasarea în adăposturile și locurile identificate de administrația publică locală.

În aceste cazuri, animalele vor putea fi preluate de poliție, ANSA sau APL.

O altă modificare din Codul penal constă în abrogarea articolul care reglementează cruzimea fațăd e animale - 2221. În schimb, va fi introdus un nou capitol care va reglementa ”Infracțiunile contra drepturilor animalelor”. Noul capitol va reglementa următoarele tipuri de infracțiuni și pedepsele pentru acestea:

 • Uciderea animalului, inclusiv tentativa. Pedepsele prevăzute: amendă de la 800 la 900 u.c., muncă neremunerată de la 100 la 180 de ore sau închisoare de la 6 luni la 2 ani, cu sau fără privarea dreptului de a deține animale de la 7 la 10 ani. Pedepsele vor fi mai dure în cazul unor circumstanțe agravante (asupra două sau mai multe animale, asupra unui animal supus tratamentului, în mod public sau față de minori, cu deosebită cruzime și din mootive sadice, de două sau mai multe persoane, prin mijloace periculoase pentru viața și sănătatea persoanei, cu aplicare armei, în cazul uni act de huliganism). Articolul va prevedea și 6 excepții: legitima apărare, sacrificarea animalelor de fermă, vânătoarea autorizată, eutanasierea justificată, deratizarea, protejarea vieții și sănătății altor oameni și animale.
 • Cruzimea față de animale. Provocare de dureri și suferințe animalelor se va sancționa cu amenzi de la 500 la 600 u.c. pentru p.f. și de la 600 la 800 pentru p.j. sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 60 la 100 de ore, cu sau fără interdicția de a deține animale pe un termn de la 1 la 5 ani. În circumstanțe agravante, similare celor privind uciderea animalului, pedepsele vor fi mai dure.
 • Încălcarea normelor sanitare și de zooigienă. Acest tip de infracțiune se va pedepsi cu amenzi de la 600 la 800 u.c.  sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an, cu sau fără interdicția de a deține animale pe un termn de la 5 la 10 ani. În toate cazurile se va aplica confiscarea animalului. Pentru persoanele juridice și în cazurile unor circumstanțe agravante se vor aplica pedepse mai dure.
 • Încălcarea normelor de îngrijire a animalelor folosite în scopuri științifice. Pedepsele pentru această infracțiune prevăd amenzi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore. Pentru persoanele juridice sancțiunile vor fi mai dure, fiind prevăzută și interdicția de a deține animale pe un termen de la 5 la 7 ani.
 • Abandonarea sau alungarea animalului în mod repetat. Pentru astfel de abateri, deputații propun amenzi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, cu confiscarea animalului sau interdicția de a deține animale pe un termen de la 7 la 10 ani. Pentru persoanele juridice sancțiunile vor fi mai dure.
 • Nerespectarea interdicției de a deține animale. Pentru această abatere, persoanele vor fi pedepsite amenzi de la 500 la 600 u.c., muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore sau închisoare de până la 1 an.
 • Capturarea animalelor de companie în scopul obținerii produselor alimentare. Capturarea, comercializarea și eutanasierea animalelor de companie, în scopul obținerii de produse alimentare, piei sau blănuri, de făinuri proteice și alte produse animaliere se va pedepsi cu amendă de la 800 la 1.000 u.c., muncă neremunerată în folosul comunității de la 160 la 180 de ore sau închisoare de până la 1 an, cu confiscarea animalului sau interdicția de a deține animale pe un termen de la 5 la 10 ani.
 • Traficul ilegal de animale. Pedepsele pentru această infracțiune prevăd amenzi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, în ambele cauri cu confiscarea animalului. Pentru persoanele juridice și în cazul unor circumstanțe agravante, sancțiunile vor fi mai dure.
 • Organizarea de lupte între animale și spectacole sângeroase. Pedepsele pentru această infracțiune prevăd amenzi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, cu sau fără interdicția de a deține animale pe un termen de la 3 la 5 ani. Pentru persoanele juridice și în cazul unor circumstanțe agravante, sancțiunile vor fi mai dure.
 • Asmuțirea animalelor. Sancțiunile pentru această infracțiune vor fi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.
 • Folosirea animalelor vii pentru dresaj. Pentru această infracțiune sunt stabilite aceleași sancțiuni ca și pentru asmuțirea animalelor.
 • Modificarea aspectului unui animal. Pentru această infracțiune sunt stabilite aceleași sancțiuni ca și pentru asmuțirea animalelor. Modificările se referă la: codotomie, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, cotilitul ciocului și dinților.
 • Folosirea animalelor sălbatice în circuri. Pedepsele pentru această infracțiune prevăd amenzi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, în ambele cu sau fără confiscarea animalului. Pentru persoanele juridice sancțiunile vor fi mai dure.
 • Agresiunea sexuală în privința animalului. Pedepsele pentru această infracțiune prevăd amenzi de la 500 la 600 u.c.  sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, în ambele cu interdicția de a deține animale pe o perioadă de la 3 la 5 ani, cu onfiscarea animalului. În circumstanțe agravante, sancțiunile vor fi mai dure.

Modificări va suferi și Codul contravențional. În document vor fi introduse articole noi, care vor reglementa:

 • Cruzimea față de animale săvârșită de către minori. Cruzimea față de animale săvârșită de minori cu vârstă de până la 16 ani le va aduce părinților sau tutorilor acestora amenzi de la 80 la 100 u.c. sau îi va trimite la muncă neremunerată de la 20 la 40 de ore. Sunt prevăzute ș sancțuni pentru părinții sau tutorii minorilor de până la 14 ani, precum și pentru aceste infracțiuni sâvărșite în circumstanțe agravante.
 • Confiscarea animalelor. Confiscarea animalelor va fi reglementată și de Codul contravențional, fiind explicată la fel ca în Codul penal.
 • Organul și instituția care asigură executarea pedepsei privind interdicția de a deține animale. Această obligațiune va fi atribuită organelor de probațiuni și instituțiilor care asigură executarea pedepselor principale.
 • Modul de executare a pedepsei privind interdicția de a deține animale. Articolul va reglementa procedura executării acestui tip de pedeapsă complementară.
 • Confiscarea animalelor. Articolul va reglementa procedura confiscării.

Totodată, mai multe articole din Legea contravențională, care vizează animalele vor fi reformulate, fiind prevăzute și sancțiuni mai dure.

Proiectul integral, propus de deputați, poate fi consultat aici.