Perceperea neîntemeiată a plăților pentru coordonarea proiectelor și lucrărilor în zonele de protecție a rețelelor de către operatorii reglementați de ANRE a fost interzisă.

Decizia a fost aprobată în data de 22 mai, în ședința Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.   

Hotărârea a fost aprobată în vederea soluționării sesizărilor privind perceperea neîntemeiată a plăților de către operatorii sistemelor de transport, distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, distribuitorii de energie termică și operatorii sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, pentru serviciile de coordonare a proiectelor și lucrărilor din zonele de protecție a rețelelor, precum și aplicarea neuniformă a cadrul normativ legal în vigoare de către titularii de licență, în partea ce vizează prestarea serviciului de avizare/coordonare a proiectelor/lucrărilor executate în zonele de protecție a rețelelor.

Prin hotărârea adoptată, operatorilor reglementați de ANRE li se interzice să perceapă plăți pentru coordonarea proiectelor și a lucrărilor în zonele de protecție a rețelelor, deoarece aceste servicii țin nemijlocit de activitatea reglementată a operatorilor.

În aceeași ședință, a fost aprobată Metodologia de evaluare a criteriilor de risc pentru realizarea controalelor tehnice în instalațiile electrice. Actul reprezintă un instrument de lucru unitar și se aplică pentru planificarea controalelor de stat privind respectarea legislației, actelor normative și documentelor normativ-tehnice, indiferent de tipul de proprietate ale obiectelor supuse controlului.