Începând cu 1 ianuarie, comercializarea pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepția celor care sunt utilizate ca ambalaj, și utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă și bețișoarelor, de unică folosință, fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile, este interzisă.

Sintagma ”alte accesorii ale serviciilor de masă” din textul Legii Comerțului interior, care reglementează interdicția, ar fi generat incertitudini în rândul comercianților și inspectorilor, potrivit unui comunicat al Consiliului Economic.

În cadrul unei întruniri, reprezentanții comunității de afaceri, care sunt obligați să implementeze noile prevederi, dar și reprezentanții autorităților de stat, care sunt datori să verifice modul în care se execută legea, au discutat despre ce produse se consideră ”accesorii a serviciilor de masă”: capacele pentru ceștile de ceai și cafea, caserolele etc.

Totodată, cu privire la interzicerea utilizării/comercializării pungilor din plastic, a fost abordată problema pungilor de plastic pentru gunoi. Utilizarea acestora nu a fost interzisă nici în UE, pentru că în prezent nu există o soluție ecologică care să înlocuiască pungile din plastic pentru gunoi, au menționat participanții la dezbateri.

Comercianții, furnizorii și inspectorii au neclarități cu privire la mărfurile ce cad sub incidența prohibițiilor de utilizare și comercializare. Mai exact, nu este clar dacă pot sau nu fi utilizate pungile în care sunt ambalate produsele de pe raft, pelicula transparentă în rulouri, pungile pentru copt, pungile pentru gheață etc.

Alexandra Popa de la Asociația Businessului European, a subliniat în cadrul dezbaterilor că în UE se întreprind măsuri de reducere a utilizării plasticului. Doar că aceste măsuri se introduc gradual, treptat pentru ca și economia, și consumatorii să se adapteze la noile reguli.

Reprezentantul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Ion Mateescu, a menționat că regulile aplicabile în Moldova din 1 ianuarie 2021, într-adevăr sunt mai dure de cât cele existente la moment din UE. Potrivit lui Mateescu, în cel mai apropiat timp, pentru a face claritate, autoritățile publice de resort vor elabora o listă exhaustivă a produselor care cad sub incidența restricțiilor prevăzute de art. 201 alin. 4 din Legea Comerțului interior.

Reprezentantul Ministerului Economiei și Infrastructurii, Vasile Vulpe, a declarat că această listă va fi de mare ajutor, și trebuie să fie elaborată de specialiști și experți în domeniu, ținând cont de practica internațională.

Totodată, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Svetlana Bolocan, a menționat la rândul său că Ministerul a propus deja Parlamentului o listă elaborată  în baza Directivei 904 a UE din 2019.

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Mariana Grama, a menționat că, de la începutul anului inspectorii au întocmit 78 de procese verbale pe marginea încălcărilor din partea comercianților  în ceea ce ține comercializarea mărfurilor expres menționate în art. 201 alin. 4 din legea vizată. Între timp, potrivit lui Grama, a fost creat un grup de lucru interinstituțional, scopul căruia este examinarea situației create și elaborarea soluțiilor.

În cadrul dezbaterilor, comunitatea de afaceri a salutat acțiunile statului în ceea ce ține de diminuarea utilizării plasticului în Moldova. În același timp, participanții la discuții au agreat că mediul privat va prezenta în atenția autorităților un document de poziție în care se vor prezenta normele incerte în aplicarea prevederilor legale discutate, dar și propuneri de soluții pentru depășirea situației create.