Avocații străini și companiile de avocați de peste hotare ar putea să piardă dreptul de a reprezenta interesele statului nostru în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale. Un proiect de modificare a Regulamentului privind modul de reprezentare a intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale a fost elaborat de Ministerul Justiției și transmis Guvernului.

Astfel, dacă proiectul va primi votul Cabinetului de miniștri, interesele Republicii Moldova în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale vor putea fi apărate, după caz, de către:

  • reprezentanţii autorităţilor conform domeniilor administrate;
  • cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova.

Totodată, autoritățile propun modificări privind modul de selectare a avocaților care vor reprezenta statul. Mai exact, Ministerul Justiției propune ca prestatorii de servicii să nu mai fie selectați printr-o procedură de achiziție publică, organizată la începutul fiecărui an, dar printr-un concurs obișnuit. Totodată, Comisia de selectare, desemnată de Ministerul Justiției, va putea să negocieze direct prețul ofertelor depuse.

Autorii proiectului spun că noua Lege privind achizițiile publice prevede expres că pentru asemenea gen de contracte prevederile legii nu sunt aplicate. Astfel, potrivit acestora, modificarea va oferi o ”posibilitate suplimentară de a identifica oferta cea mai avantajoasă pentru stat”.

Participant la concurs va putea fi orice persoană fizică care deține licența avocat, precum și persoanele juridice, companiile de avocați naționale, care au calificarea și abilitățile profesionale necesare și care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze și să acționeze în numele clienților și să-i reprezinte în instanțe judecătorești străine și/sau în instituții de arbitraj internaționale.

De asemenea, proiectul stabilește că Concursul de selectare va fi putea fi anulat la orice etapă, de Comisia, dacă:

  • se consideră inoportună derularea acestuia în continuare;
  • toți candidații care au aplicat la concurs nu întrunesc condițiile prevăzute de Regulament;
  • suma indicată în oferteșe participanților este disproporțională cu serviciul care urmează să fie oferit.