Pregătirea profesională a judecătorilor din Republica Moldova este una foarte bună. O spune președintele Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Oleg Sternioală. Într-un interviu pentru www.justitietransparenta.md, Oleg Sternioală, care este și judecător la Curtea Supremă de Justiție, a precizat că în urma procedurii de evaluare, obligatorie, de altfel, pentru judecători, de cele mai multe ori aceștia primesc calificativul ”foarte bine”. Care sunt criteriile de evaluare, când aceasta are loc și ce rezultate se obține de cele mai multe ori, aflați din interviu.

Î: Dle Sternioală, la începutul anului trecut, Consiliul Superior al Magistraturii a decis că toți judecătorii trebuie să treacă prin procedura de evaluare. Care sunt rezultatele înregistrate?

Oleg Sternioală:  În fiecare an, Consiliul Superior al Magistraturii adoptă o hotărâre prin care aprobă graficul de evaluare a judecătorilor. Se are în vedere evaluarea ordinară a judecătorilor. Conform legislației, fiecare judecător urmează să fie evaluat o dată în trei ani. Respectiv, în hotărârea la care vă referiți dvs., s-a avut în vedere că urmează să fie evaluați judecătorii care au fost evaluați acum trei ani sau care vor fi evaluați pentru prima dată. În conformitate cu această hotărâre, au fost evaluați 128 de judecători.

Î: Care este calificativul care a fost acordat judecătorilor de cele mai multe ori?

 Oleg Sternioală: De cele mai multe ori a fost acordat calificativul ”foarte bine”. Mai exact, 110 judecători au primit calificativul ”foarte bine”, nouă judecători au primit calificativul ”bine”, iar opt judecători au primit calificativul ”excelent”. A fost doar o situație când un judecător a obținut calificativul ”insuficient”. În majoritatea cazurilor, judecătorii au obținut calificativul foarte bine, fapt ce ne bucură.

Î: Din experiența pe care o aveți dvs., au fost cazuri când magistrații nu au trecut evaluarea? Ce se întâmplă în aceste situații?

Oleg Sternioală: De când sunt membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor au fost două cazuri când judecătorii nu au susținut evaluarea, adică au obținut calificativul ”insuficient”. În urma obținerii calificativului ”insuficient”, judecătorul urmează să fie evaluat extraordinar, adică nu peste trei ani, dar peste șase luni, pentru a compara rezultatele obținute anterior, adică până la evaluarea în care a obținut calificativul ”insuficient” și, după această. În cazul în care și la cea de-a doua evaluare, extraordinară, judecătorul obține același calificativ ”insuficient”, atunci hotărârea servește ca temei pentru eliberarea din funcție a judecătorului.

Î: Au fost asemenea cazuri? Și vă întreb acest lucru pentru că autoritățile din Ucraina au anunțat în 2018 că în jur de 20 la sută dintre magistrați nu au trecut evaluarea și au fost demiși.

Oleg Sternioală: Anterior, până a-mi exercita mandatul, au fost două cazuri când judecătorii nu au obținut calificativul necesar ca să-și poată continua activitatea și au fost demiși din funcție. De când îmi exercit eu mandatul, de asemenea, sunt două cazuri de obținere a calificativului ”insuficient”, însă persoanele respective încă nu au fost evaluate extraordinar. Respectiv, nu avem o finalitate în ceea ce privește păstrarea sau eliberarea lor din funcție. Ceea ce ține de autoritățile din Ucraina, probabil că la noi lucrurile stau mai bine.

Î: De asemenea anul trecut, CSM a decis să micșoreze numărul de puncte care pot fi acumulate de către judecători în timpul evaluării și a modificat puțin criteriile. De ce a fost necesar acest lucru? Acest fapt este în folosul autorităților sau a judecătorilor?

Oleg Sternioală: În general, aceasta este o modificare benefică, care s-a produs și din motive tehnice. De exemplu, nu era perfect Regulamentul privind criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor. Judecătorii Curții Supreme de Justiție urmau să fie evaluați conform unui criteriu care era impropriu acestei activități. Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție nu pot fi supuși evaluării în baza criteriului care se referă la câte hotărâri pronunțate au fost menținute sau au fost casate (anulate), deoarece Curtea Supremă de Justiție este instanța supremă și hotărârile ei sunt finale. Acest criteriu a fost exclus. De asemenea, s-a modificat punctajul pentru că se acorda o mai mare atenție unor criterii în detrimentul celorlalte.

De exemplu, zece puncte se acordau pentru motivarea hotărârilor și zece puncte se acordau pentru ”formarea profesională a judecătorilor”, adică pentru orele frecventate în cadrul Institutului Național al Justiției, ceea ce nu era echitabil. Și, din acest motiv, s-a pus accent pe criteriile care contează mai mult în activitatea judecătorului. Nu vreau să se înțeleagă că formarea profesională nu contează. Da, contează, însă nu putem spune că este mai importantă decât motivarea unei hotărâri judecătorești. Din aceste considerente, Consiliul Superior al Magistraturii a satisfăcut doleanța Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor și a făcut aceste modificări strict necesare.

Citiți mai mult pe www.justitietransparenta.md