La intrarea în țară, persoanele fizice au dreptul să introducă nelimitat numerar în monedă națională, precum și numerar și cecuri de călătorie în valută străină. Totuși, dacă suma depășește 10.000 de euro sau echivalentul lor per persoană, aceasta urmează a fi declarată în scris, cu completarea formularului tipizat DV-6.

Potrivit Serviciului Vamal, persoana trebuie să indice în formular suma, proveniența și destinația banilor. Ulterior, în baza acestei declarații, va fi eliberat un alt formular tipizat - TV-28.

Obligativitatea declarării sumelor ce depășesc 10.000 de euro este prevăzută și la ieșirea din țară. În acest caz, suma scoasă nu poate fi mai mare de 50.000 de euro sau echivalentul lor. Conversia în lei sau alte valute a sumelor se realizează aplicând cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil la ziua trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.

Pentru scoaterea din țară a sumelor de la 10.000 până la 50.000 de euro, persoanele trebuie să prezinte actele vamale ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova (formularul TV-28) și/sau o permisiune pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberată de băncile licenţiate şi/sau o autorizaţie pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberată de Banca Naţională a Moldovei.

Sumele ce depăşesc 50.000 de euro sau echivalentul lor pot fi transferate din Republica Moldova conform prevederilor art.17, 18 şi 23 din Legea nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Banii declarați nu sunt impozitați, însă, în cazul depistării numerarului care depășește pragul valoric de 10.000 de euro, persoanele care nu au declarat vor fi sancționate contravențional sau penal, după caz, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată. Expedierea banilor prin intermediul coletelor poștale sau a bagajelor neînsoțite nu se admite.

Evidența circulației transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a infracțiunilor de contrabandă.