Valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit, în anul 2019, 31,3 miliarde lei, în creştere cu 10,2% (preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2018. Potrivit informațiilor publicate de Biroul Naţional de Statistică, anul trecut au fost realizate investiții în imobilizări necorporale în valoare de 962,2 milioane lei, cu 45,5% mai mult faţă de anul precedent. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 30,3 miliarde lei, cu 9,3% mai mult faţă de anul 2018.

Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2019, comparativ cu anul 2018 a crescut volumul investițiilor la clădiri rezidențiale – cu 19,4%, la construcţii inginereşti – cu 14,3%, la maşini şi utilaje – cu 6,7%, la clădiri nerezidenţiale – cu 5,1%, la mijloace de transport – cu 4,9%.

Valoarea investiţiilor realizate cu mijloacele proprii în anul 2019 a constituit 19,5 miliarde lei (cu 12,2% mai mult faţă de anul precedent), ceea ce constituie 62,3% din valoarea totală a investiţiilor.

Valoarea investiţiilor realizate din contul surselor bugetare (bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale) în anul 2019 a constituit 4,4 miliarde lei, cu 3,3% mai puţin comparativ cu anul precedent.

Entităţile cu forma de proprietate privată au valorificat 15,5 miliarde lei, cu 15,8% mai mult comparativ cu anul 2018 sau 49,5% din volumul total al investiţiilor realizate.

Entităţile cu forma de proprietate publică au realizat investiţii în valoare de 8,8 miliarde lei, în scădere cu 3,3% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018. Valoarea investițiilor efectuate de întreprinderile mixte şi cele cu proprietate străină a însumat 6,9 miliarde lei, cu 18,7% mai mult comparativ cu anul 2018.

Distribuţia investiţiilor pe regiuni de dezvoltare arată că 67,1% din total investiţii, au fost realizate de către entităţile înregistrate în municipiul Chişinău, care în anul 2019 au valorificat 21 miliarde lei, cu 17,6% mai mult comparativ cu anul 2018.

După tipurile de activităţi economice cele mai mari investiţii au fost realizate de entităţile cu genul principal de activitate: administrare publică şi apărare, care au realizat 17,5% din total investiţii, construcții – 15,3%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 12,7%, industria prelucrătoare – 12,4%, agricultură, silvicultură şi pescuit – 8,4%.