Ion Postu și-a dat demisia din funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Acesta a depus o cerere prin care solicită CSM-ului să ia act de încetarea mandatului din data de 21 noiembrie. 

Acesta a indicat că demisia este în contextul ultimelor evenimente legate de reforma justiției și planarea de suspiciuni în privința aspectelor de legalitate ce țin de activitatea CSM.

”Sunt profund convins că rămânerea mea în funcția de membru al CSM nu este în coroborare cu viziunea pe care o împărtășesc în calitate de om, jurist, doctor în drept și cadru didactic universitar cu activitate de peste 20 de ani”, a indicat Ion Postu. 

În cererea depusă, Ion Postu spune că CSM trebuie să revină la normalitate și să fie un organ de autoadministrare judecătorească autentic, cu un rol plenipotențiar, în lumina prevederilor constituționale, pentru a realiza o reformă a justiției veritabilă, de rezultatele căreia să beneficieze toți cetățenii.

Ion Postu menționează, de asemenea, că reforma justiție trebuie să fie realizată cu implicarea, în special, a unui CSM funcțional și a comunității judecătorilor, așa cum prevede cadrul normativ național și practicile internaționale unanim recunoscute. 

Ion Postu a mai indicat că nu va admite să fie atras și criticat nejustificat pentru faptul că participă sau nu la anumite ”jocuri” care nu îl vizează și nu au nimic în comun cu activitatea legală a CSM-ul.

”CSM trebuie să rămână echidistant și să asigure independența puterii judecătorești și drepturile legale ale judecătorilor pentru ca într-un rezultat să triumfe calitatea actului justiție și respectarea drepturile omului” se mai spune în cererea de demisie. 

Ion Postu a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept în data de 15 decembrie 2017.