De la începutul acestui an, Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat 1.031 de controale planificate și inopinate la unități cu un număr de 52.821 salariaţi.

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost consemnate 5.864 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Abaterile constatate scot în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. 

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate trei controale planificate și 21 controale inopinate la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 8.829.965 lei față de 538 angajați. Inspectorii de muncă au stabilit termeni de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat șapte procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 57 al.(1) Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Pentru minimizarea practicii de achitare a salariilor ”în plic” şi muncii nedeclarate, ISM a întreprins 34 controale inopinate și 1 planificat la 22 agenți economici și 13 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 49 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. Inspectorii de muncă au încheiat 36 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată și au fost repuse în drepturi 10 persoane.

Totodată, pentru contracararea practicii de achitare a salariilor ”în plic” și a muncii ”la negru”, inspectorii de muncă au efectuat 18 controale (inclusiv 4 inopinate) în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat; 4 controale (inclusiv 3 inopinate) în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație. De asemenea, au fost examinate 13 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

Tot de la începutul anului au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 1.272 petiţii parvenite de la cetăţeni.

Din numărul total de petiții examinate:

  • 63% - constituie probleme ce ţin de salarizare;
  • 5% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului;
  • 5% - sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă;
  • câte 4% - constituie probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă și semnalizări privind munca nedeclarată;
  • câte 2% - sesizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă;
  • 1% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă;
  • 4% - invocă alte probleme.

De asemenea au fost examinate 589 sesizări de la autorități publice și persoane juridice, fiind repuse în drepturi 849 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la 1.060 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 104 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 265 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.