Preţul iniţial al bunului expus la licitaţia organizată de notar se stabilește de solicitantul licitaţiei. În cazul solicitantului creditor gajist/ipotecar preţul iniţial se va stabili în baza evaluării preţului de piaţă întocmită de un evaluator ales de solicitant.

Potrivit proiectului Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar, taxa de participare se depune pe contul indicat în comunicatul informativ ce oferă dreptul participantului de a participa la licitație, fiind nerambursabilă, cu anumite excepţii.

Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ. Participantul, în cazul în care participă la licitaţia mai multor bunuri în cadrul aceleeași licitaţii, achită acontul pentru fiecare din ele. Acontul câștigătorului licitaţiei este inclus în preţul bunului cumpărat. Acontul achitat de participanţii care nu au câștigat licitaţia este restituit în termen de șapte zile lucrătoare din ziua semnării procesului-verbal al licitaţiei.

Acontul poate fi utilizat de notar pentru necesitățile biroului și nu se restituie participantului în cazul în care ultimul:

  • nu s-a prezentat la licitaţie;
  • refuză să semneze procesul-verbal al licitaţiei;
  • nu a achitat preţul de vânzare a bunului în termenul și în condiţiile indicate în procesul-verbal al licitaţiei;
  • refuză să încheie în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare.