Cu sute de dosare restanță, locuri vacante, tergiversări de examinare a cauzelor, activitatea Judecătoriei Căușeni se desfășoară ”bine”. Aceasta este concluzia Inspecției Judiciare, care a efectuat controlul activității instanței (sediile central și Ștefan Vodă) în perioada 22-28 noiembrie 2018, prezentând Actul de control în ședința Consiliului Superior al Magstraturii (CSM) din 18 decembrie.

Inspecția a depistat în cadrul controlului mai multe cauze aflate în procedură mai mult de 6, 12, 24 și 36 luni, în ambele sedii ale Judecătoriei Căușeni. Acest fapt s-ar justifica prin suspendarea proceselor în legătură cu desfășurarea expertizelor, transferul judecătorilor la alte instanțe cu transmiterea dosarelor acestora altor judecători, alte motive obiective. Totuși, Inspecția a solicitat conducerii instanței o mobilizare mai eficientă pentru a examina toate dosarele în termenele rezonabile.

La data efectuării controlului (22-28 noiembrie 2018) în procedura Judecătoriei Căușeni (sediul Central) se aflau în proces de examinare cu depășirea termenului de 12 luni - 44 de cauze penale, cu depășirea termenului de 24 de luni - 16 cauze penale, iar cu depășirea termenului de 36 de luni – 4 cauze penale.

Examinarea îndelungată a acestor cauze penale este generată, potrivit Inspecției, de amânările și întreruperile frecvente ale ședințelor de judecată, neprezentarea inculpaților, părţilor vătămate, martorilor, avocatului și al procurorului. Alți factori ce conduc la depășirea termenelor de 12, 24 și 36 luni ar fi anunțarea în căutare a inculpatului, dispunerea efectuării expertizelor și contestarea încheierilor cu privire la prelungirea măsurii preventive în privința inculpatului. Aflarea judecătorului în concediu medical, delegarea acestora la seminarele INJ și repartizarea repetată a dosarelor de la alți judecători ar fi un alt motiv de tergiversare a examinării dosarelor.

De asemenea, potrivit datelor statistice prezentate, la 1 ianuarie 2018 restanța cauzelor penale neexaminate în Judecătoria Căușeni (sediul Central) constituia 278 de cauze. În perioada 1 ianuarie 2018 – 1 octombrie 2018, în Judecătoria Căușeni (sediul Central) au fost înregistrate 271 de cauze penale. În total, se aflau 549 de cauze penale, dintre care au fost finalizate 239 de cauze, iar în restanță au rămas 308 cauze penale.

Cât privește cauzele contravenționale, pe parcursul anului 2017 în procedură la Judecătoria Căușeni (sediul Central) se aflau 913 cauze contravenționale, dintre care au fost examinate 607 cauze, iar în restanță au rămas 306 cauze contravenționale. Totodată, în perioada de 9 luni al anului 2018, în procedura Judecătoriei Căușeni (sediul Central) se aflau 774 de cauze contravenționale, dintre care au fost examinate 547 de cauze, iar în restanță au rămas 227 de cauze contravenționale. La sediul Ștefan Vodă, pe parcursul anului 2017 în procedură se aflau 541 de cauze contravenționale, dintre care au fost examinate 483 cauze, iar în restanță au rămas 58 cauze contravenționale. În 9 luni ale anului 2018, la sediul respectiv se aflau 318 cauze contravenționale, dintre care 300 au fost examinate, iar în restanță au rămas 87 de cauze contravenționale.

În cadrul controlului s-a depistat și cazuri de corectare a datei examinării cauzei sau transmiterea a cauzei în cancelarie cu încălcarea termenului stabilit.

Cât privește activitatea judecătorilor instanței, în perioada anului 2017, la Consiliul Superior al Magistraturii au fost înregistrate 2 sesizări în privința judecătorilor de la Judecătoria Căușeni (sediul Central) și 8 sesizări în privința judecătorilor de la sediul Ștefan Vodă, care după examinare au fost respinse și restituite. În perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost adresate Consiliului Superior al Magistraturii 20 de sesizări privind activitatea Judecătoriei Căușeni, toate fiind respinse.

Cu privire la fluxul personalului, s-a constatat că în cadrul instanței sunt vacante sunt 6 funcţii, dintre care o funcție de judecător la sediul Ștefan Vodă și 5 funcții pentru care sunt anunţate concursuri. Potrivit Inspecției, în 2017, în cadrul judecătoriei au fost angajate 10 persoane, demisionate – 16 persoane, iar în 2018 au fost angajate 10 persoane, demisionate – 6 persoane. Motivul demisionării ar fi volumul mare de lucru şi salariul mic.

Concluzia generală a Inspecției judiciare este că nu au fost identificate aspecte ce țin de răspunderea disciplinară a judecătorilor, iar unele nereguli depistate nu pot fi imputate judecătorilor. Inspecția a mai notat că nu au fost semnalate cazuri de încălcare a independenței și imparțialității judecătorilor și a apreciat activitatea organizatorică a instanței cu calificativul ”bine”.

Președintelui Judecătoriei Căușeni, Pleşca Sergiu, i s-a propus întreprinderea măsurilor pentru excluderea încălcării termenelor de examinare a cauzelor contravenționale și a altor cauze, respectarea termenelor de executare a sentințelor, examinarea în termen a dosarelor civile și penale aflate în procedură mai mult de 12 luni, completarea fișelor de evidență în corespundere cu prevederile legale.

După audierea Actului de control, CSM a luat act de acesta și a apreciat activitatea organizatorică a Judecătoriei Căușeni la înfăptuirea justiției cu calificativul ”bine”.