Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău au prelungit programul special de activitate. În cazul Judecătoriei Chișinău se va activa în regim restricționat până în data de 31 martie inclusiv, iar în cazul Curții de Apel Chișinău până în data de 1 aprilie.

Activitatea la Judecătoria Chișinău

Potrivit dispoziției emise, se vor examina cauzele după cum urmează: 

  • În materie penală/contravențională: aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație efectuate cu autorizarea judecătorilor de instrucție și aplicarea măsurilor de și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere. La fel, se vor examina aplicarea măsurilor de protecție a victimelor și martorilor, cauzele a căror amânarea pune în pericol obținerea probelor sau identificarea acuzatului, cauzele în care sunt persoane arestat, iar în măsura posibilităților, persoanele aflate în detenție vor fi audiate prin intermediul sistemului de videoconferință, precum și alte cauze apreciate ca atare de către judecător/ instanța de judecată. 
  • În materie civilă/de contencios administrativ: aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele de procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și tratamentul forțat, încuviințarea examenului psihiatric și spitalizării în staționarul de psihiatrie), luate în custodie a străinilor.
  • Cauzele care potrivit cardului normativ autohton se judecă fără citarea părților, precum și cazurile în care părțile au solicitat instanței examinarea în lipsa lor.
  • Cazurile urgente a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției sau care prin efectul legii sunt stabilite termene imperative.
  • Cauzele a căror părți au fost înștiințate public prin publicarea citației într-un ziar republican sau local.
  • Cauzele ajunse în faza de deliberare, adoptare sau pronunțare a hotărârii. 

Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va preschimba din oficiu temenele de judecată, cu înștiințarea participanților.

Mai multe detalii citiți aici.

Activitatea la Curtea de Apel Chișinău

Potrivit dispoziției emise, se prelungește regimul special de activitate până în data de 1 aprilie. Astfel, se vor examina doar următoarele categorii de cauze:

  • în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate doar cauzele, care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă (fără participarea părţilor), şi anume: recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competenţă, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanţă, cererile de recuzare înaintate judecătorilor instanţei de fond în cazul în care în prima instanţă nu este eligibil alt judecător pentru examinare unor atare cereri. La fel vor fi examinate cauzele aflate în faza de pronunţare, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei, adopţiile.
  • în materie penală şi contravenţională vor fi examinate doar cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigaţii speciale, măsurile asigurătorii şi cauzele contravenţionale ce vizează încălcarea dispoziţiei Comisiei Naţionale Extraordinară de Sănătate Publică, cauzele care se examinează în lipsa părţilor, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii + ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel şi recurs în cadrul cărora sunt persoane deţinute (arestate), cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei.

Potrivit dispoziției, lista cauzelor stabilite anterior prin dispoziția nr. 10 se extinde și asupra cererilor de abținere și recuzare de la judecare formulate de judecători și justițiabili în cauzele pendinte. 

Cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 4731, 4732 și 4373 din Codul de procedură penală, indicate în dispoziția nr. 10 din 1 martie reprezintă prioritate în examinare în situația în care la judecarea lor participă persoane în detenție.