Judecătoria Comrat a încălcat legislația atunci când a refuzat să ofere informații dacă un proces de judecată s-a desfășurat într-o anumită zi, și dacă procurorul a participat în ședință. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Potrivit deciziei CSJ, procesul a fost intentat de către o persoană care a solicitat de la Judecătoria Comrat informația dacă în 13 iulie 2014 a avut loc ședința de examinare a unei cauze penale, până la ce oră a durat aceasta și dacă la ea a participat procurorul Patraman Taras. Instanța din Comrat a refuzat să-i ofere această informație pe motiv că solicitantul nu este parte la proces.

Reclamantul a intentat un proces de judecată după ce a primit refuzul de acces la informație. Acesta a invocat că nu a solicitat accesul la materialele cauzei, informaţie despre probele administrate sau date cu caracter personal. Prima instanță a respins cererea, iar Curtea de Apel Comrat a menținut decizia primei instanței.

Instanţele de judecată au indicat că cererile privind accesul la informaţiile referitor la dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti nu intră sub incidenţa Legii privind accesul la informaţie. Aceste informaţii sunt susceptibile de furnizare în modul stabilit de legea procesuală care este aplicabilă categoriei respective de cauze, iar informaţia solicitată de reclamant este publică şi nu necesită a fi furnizată acestuia.

Curtea Supremă de Justiție a casat, recent, deciziilor instanțelor inferioare pe marginea acestui dosar. Magistrații au spus că instanţele ierarhic inferioare au interpretat eronat prevederile Legii privind accesul la informaţie şi au respins greșit acţiunea înaintată de reclamant. CSJ a precizat că dreptul de acces liber la informaţiile oficiale constituie o varietate specifică a dreptului la petiţionare, fapt ce rezultă din dispoziţiile art.8 alin.(4) din Legea cu privire la petiţionare, care prevede că petiţiile (cererile) prin care se solicită o informaţie oficială se examinează în termenele stabilite în legislaţia privind accesul la informaţie.

Totodată, instanța supremă indică că este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la dispoziţia furnizorului de informaţii, indiferent de provenienţa informaţiei şi forma în care se păstrează aceasta.

Informaţia solicitată de reclamant, şi anume informaţia dacă în data de 13 iunie 2014 a avut loc şedinţa de judecată în cauza penală de învinuire a unei anumite persoane, care a fost programată pentru această dată la ora 15.00, precum şi la ce oră s-a finalizat această şedinţă de judecată şi dacă la ea a participat procurorul Patraman Taras nu este limitată printr-o lege, nu protejează un interes legitim şi nu este necesară într-o societate democratică. În context, limitarea accesului la informaţiile oficiale constituie o derogare cu totul excepţională de la principiul liberului acces la categoria respectivă de informaţii.

Curtea Supremă de Justiție a decis că Judecătoria Comrat era obligată să-i furnizeze reclamantului informaţia solicitată nu doar în baza Legii privind accesul la informaţie, dar şi în temeiul principiului transparenţei activităţii instanţei judecătoreşti, reglementat de art. 562 al Legii privind organizarea judecătorească.