Președintele Judecătoriei Edineț, Lilia Țurcan, a dispus înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 instituite în cadrul instanței. Până la eradicarea definitivă a riscului răspândirii progresive a virusului COVID-19, au fost instituite următoarele măsuri de protecție antiepidemice:

 • Intrarea în sediile Judecătoriei Edineț a justițiabililor și participanților la proces va avea loc după verificarea de către persoana responsabilă (angajatul IP) a citației, audienței programate sau explicării scopului direct al vizitei în instanță.
 • Intrarea în sediile Judecătoriei Edineț va avea loc după efectuarea triajului de către persoana responsabilă (angajatul IP) a personalului angajat la începutul zilei de lucru; a persoanelor care intră în incinta Judecătoriei Edineț din perspectiva dreptului de a se afla în aceasta prin folosirea echipamentelor speciale de măsurare a temperaturii corpului.
 • Interzicerea accesului angajaților, justițiabililor și participanților la proces în sediile instanței, care au simptome de COVID-19 (febră, tuse uscată, oboseală).
 • Interzicerea accesului angajaților, justițiabililor și participanților la proces în sediile instanței, care în ultimele 14 zile  s-au întors din țările/regiunile unde circulă Coronavirusul de tip nou sau care au fost în contact cu astfel de persoane și nu s-au automonitorizat în privința stării de sănătate (accesul în sedii se permite după declararea verbală la propria răspundere).
 • Obligarea personalului, justițiabililor, participanților la procese la purtarea echipamentelor speciale de protecție (măștilor, care vor acoperi atât gura, cât și nasul), iar după necesitate și a echipamentelor auxiliare (mănușilor și vizierilor) în incinta autorității. În cazul lipsei sau refuzului de a purta echipamentele de protecție accesul în instituție este interzis.
 • Respectarea distanței fizice între persoane de cel puțin 1 (un) metru cu așteptarea participanților  la ședințe, inclusiv: avocați, procurori și executori judecătorești - în afara incintei.
 • Plasarea recipientelor cu dezinfectant pe bază de alcool la intrările în autoritate.
 • Folosirea de către personal, justițiabili și participanții la procese a  produselor dezinfectante pentru respectarea igienei mâinilor.
 • Limitarea accesului publicului inoportun în incinta judecătoriei, dar fără prejudicierea publicității acestora.
 • Aerisirea sălilor de judecată cel puțin o dată la 2 ore.
 • Programarea prealabilă telefonică pentru acordarea audienței.
 • Recomandarea depunerii plângerilor, cererilor, referințelor, solicitărilor de informații, probelor prin intermediul comunicațiilor electronice sau prin poștă.
 • Reevaluarea modului şi a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanţă (în baza evaluării condiţiilor de activitate a judecătoriei, grupurilor de risc şi a condiţiilor familiale a angajatului: comorbidităţi, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.).

Măsurile au fost dispuse în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a angajaților, justițiabililor și participanților la proces.