Magistrații ar putea fi implicați în procedura de identificare a candidaților pentru funcția de președinte și vicepreședinte de instanța de judecată unde activează. Un mecanism în acest sens urmează să fie instituit până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2022. Măsura este inclusă în Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024, elaborată de Ministerul Justiției.

Totodată, pentru a spori independența sistemului judecătoresc, autoritățile vor ca la începutul anului viitor să modifice Constituția în partea ce ține de:

  • numirea inițială în funcție a judecătorului până la atingerea plafonului de vârstă, prin excluderea termenului de cinci ani;
  • numirea în funcție a judecătorilor Curții Supreme de Justiție de către Președintele Republicii Moldova;
  • excluderea vechimii în funcția de judecător de cel puțin 10 ani pentru a putea fi numit judecător al Curții Supreme de Justiție;
  • garantarea imunității funcționale prin prevederile constituționale;
  • excluderea numirii preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti de către Preşedintele Republicii Moldova.

La fel, Ministerul Justiție consideră necesar abrogarea art.307 din Codul penal, care stabilește sancțiuni pentru pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii. În Strategie se menționează că un element distinct în garantarea independenței puterii judecătorești este asigurarea exercitării funcţiilor în mod corespunzător, fără ca independenţa acestora să fie compromisă de teama începerii urmăririi penale. Deși standardele europene permit judecătorilor să fie trași la răspundere penală în exercitarea funcțiilor lor judiciare, pragul este destul de înalt, și anume doar în cazul în care este probată indubitabil, dincolo de orice îndoială rezonabilă, intenția directă în pronunțarea unei hotărâri contrare legii. Sub imperiul actualei componențe de infracțiuni cuprinsă la art. 307 din Codul penal s-au atestat cazuri de imixtiuni arbitrare în funcțiile judiciare fapt care determină întreprinderea măsurilor de iradiere pe viitor a unor situații similare.

Amintim că, Ministerul Justiției a transmis Guvernului pentru examinare proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.