Anul trecut, Colegiul disciplinar a înregistrat 78 de proceduri disciplinare cu privire la faptele ce pot constitui abateri disciplinare în privința judecătorilor. Totodată, alte 13 proceduri disciplinare fiind restante din anul 2018. Datele se conțin în Raportul de activitate aprobat, recent, de Consiliul Superior al Magistraturii.

Potrivit documentului, în mare parte, Colegiul disciplinar a examinat cauze disciplinare în care au fost imputate abateri disciplinare prevăzute de art. 4 alin. (1) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. În urma examinării materialelor, au fost emise 13 hotărâri privind aplicarea sancțiunilor disciplinare. Dintre care șase avertismente, șase mustrări și o eliberare din funcție.

Plenul CSM a constatat că cele mai dese abateri disciplinare comise de judecători este încălcarea termenilor de redactare a hotărârilor și de transmitere a copiilor participanților la proces. Motivul comiterii abaterii disciplinare, de regulă, este volumul mare de lucru, fapt caracteristic în special pentru Judecătoria Chișinău.

Totodată, mai multe dintre sesizări au fost depuse neîntemeiat. Acestea vizează dezacordul autorilor cu soluția adoptată de către magistrați. Potrivit CSM, acest fapt este condiționat de mai multe circumstanțe, inclusiv nivelul educației juridice scăzute a populației, lipsa unei asistențe juridice calificate, dar și neîncrederea societății în autoritatea judecătorească.

De asemenea, pe parcursul anului 2019 la Completele de examinare a contestațiilor au fost înregistrate 310 contestații asupra deciziilor Inspecției judiciare de respingere a sesizărilor.