Un magistrat de la Curtea de Apel Bălți se judecă cu Casa Națională de Asigurări Sociale pentru a primi pensie pentru vechime în muncă. Judecătorul afirmă că atunci când a fost introdusă prevederea, în anul 2014, activa deja în sistem și avea speranța legitimă că va beneficia de pensie.

În prezent, norma legală spune că judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă în proporţie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani – de 3%, dar în total nu mai mult de 80% din salariul mediu lunar. Pensia judecătorului se recalculează ţinîndu-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu.

Totuși, pensia pentru vechime în muncă stabilită se calculează şi se plăteşte doar judecătorilor demisionaţi şi judecătorilor eliberaţi din funcţie în legătură cu atingerea plafonului de vârstă.

Pentru a soluționa disputa a fost sesizată Curtea Constituțională pentru a verifica corespunderea prevederilor art. 31 din Legea cu privire la statutul judecătorului cu normele din Constituție. Autorul sesizării spune că din interpretarea normelor enunțate nu se desprinde cu certitudine dacă norma se referă inclusiv și la judecătorii care în momentul operării modificărilor activau deja în sistem. Dacă se aplica, atunci aceasta ar contravine dispozițiilor art. 6 par. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece nu îndeplinesc standardul calității legii. De asemenea, normele ar fi contrare art. 1 alin. (3), 7, 16, 23, 43 și 140 din Constituție și conferă autorităților o marjă excesivă de discreție.

Sesizarea a fost depusă în dosarul deschis de magistratul Svetlana Șleahtițki împotriva CNAS. Svetlana Șleahtițki a fost numită în funcția de judecător în anul 2006, la instanța de prim nivel din municipiul Bălți. În anul 2014, magistrata a fost promovată la Curtea de Apel din aceeași localitate.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.