Mai mulți judecători din grupul celor 87 de semnatari ai cererii de convocarea Adunării Generale a Judecătorilor, pe subiectul ridicării mandatelor membrilor permanenți și membrilor supleanți ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ar fi intimidați de unii membri ai Consiliului să-și retragă semnăturile.

Declarația aparține Asociației Judecătorilor din Republica Moldova care menționează că a fost sesizată de unii judecători semnatari ai cererii, care au declarat că se întreprind măsuri de intimidare prin mesaje de retragere a semnăturii de pe cererea depusă, prin mesaje de neparticipare la Adunarea Generală a Judecătorilor preconizată, în vederea excluderii unui cvorum, sau în eventualitatea desfășurării acesteia, votarea împotriva ridicării mandatelor membrilor CSM, cerință invocată în cererea depusă la Consiliul Superior al Magistraturii.

Asociația Judecătorilor își exprimă regretul față de asemenea acțiuni și asemenea metode de intimidare a judecătorilor, care realizează exercițiul libertății și democrației într-un stat de drept în raport cu autoadministrarea judecătorească.

Asociația Judecătorilor îndeamnă abținerea de la asemenea acțiuni, care sunt orientate să influențeze libera manifestare de voință a judecătorilor și exercitarea unui drept garantat.

Amintim că, un grup de 87 de judecători au cerut convocarea Adunării Generale a Judecătorilor, depunând în acest sens o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Cererea acestora urmează să fie examinată în ședința din 19 septembrie.

Asociația Judecătorilor declară că solicitarea celor 87 de magistrați reprezintă un drept al judecătorilor oferit de Lege ce urmează a fi respectat și nesupus ingerințelor. De asemenea, Asociația consideră a fi incorectă orice catalogare a acțiunii drept legală sau ilegală, or soluția finală ar aparține exclusiv, cvorumului judecătorilor chemați să soluționeze această cerință în cadrul Adunării Generale a Judecătorilor.