Corpul judecătoresc din cadrul Curţii de Apel Chişinău îşi exprimă dezacordul cu privire la acţiunile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) privind ameninţarea judecătorilor cu tragerea la răspundere penală în temeiul art. 307 Cod Penal în legătură cu pronunţarea unor soluţii judiciare defavorabile în cauze civile în care CSM deţine calitatea de parte. La fel, magistrații nu sunt de acord nici cu acțiunile de punerea în discuţie de către CSM a legalităţii soluţiilor judiciare pronunţate împotriva sa şi a competenţei judecătorilor în cadrul şedinţei publice a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 24 septembrie, în lipsa de procedură. 

Într-o declarație, judecătorii Curții de Apel Chișinpu susțin că principiul statului de drept consacrat în preambulul Constituţie fundamentează exigenţa unei protecţii adecvate împotriva arbitrarului din partea puterii publice, CSM nefiind o excepţie în acest sens. 

Potrivit standardelor internaţionale în domeniul justiţiei, CSM este un organ independent, format în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc, garantul, atât a ”dimensiunii externă a independenţei judecătoreşti cât şi celei interne”, se spune în declarația judecătorilor.

Judecătorii mai precizează că în calitatea sa de garant al independenţei judecătoreşti, atât Plenul CSM, cât şi membrii CSM, acţionând individual, nu sunt în drept de a recurge în raport cu judecătorii la ameninţări cu tragerea la răspundere penală în legătură cu pronunţarea unor soluţii judecătoreşti "neacceptate" sau care defavorizează CSM în cadrul unor proceduri judiciare în care CSM deţine calitate de parte.

”CSM nu este un organ în subordinea căruia se află corpul judecătoresc sau judecătorii individuali, nu este autoritatea de care judecătorii trebuie să aibă frică, misiunea acestuia se limitează la organizarea şi funcţionarea sistemului judecătoresc şi garantarea independenţei interne şi externe a judecătorilor, fără a fi în drept a face uz de atribuţiile sale statutare în vederea sensibilizării judecătorilor în procesul de înfăptuire a justiţiei în cauzele în care deţine calitatea de parte în proces”, se mai spune în declarație.

În opinia judecătorilor, sfidarea de către Plenul CSM în şedinţă publică a actului de justiţie emis de Curtea de Apel Chişinău într-o cauză civilă în care CSM a deţinut calitatea de parte, este calificat ca un atentat inadmisibil la independenţa judecătorească, încrederea în  justiţie şi prestigiul puterii judecătoreşti, fapt inadmisibil într-un stat de drept.

Amintim că, în ședința de ieri, unii membri CSM au menționat că  instanța de apel nu ar fi avut competența de a aproba o astfel de decizie.