Consiliul Superior al Magistraturii reiterează necesitatea implicării organului de autoadministrare judecătorească în elaborarea proiectelor de lege ce țin de sectorul justiției. Mai exact, se are în vedere includerea obligatorie a reprezentanților CSM și a corpului judecătoresc în grupurile de lucru, constituite pentru elaborarea conceptului proiectelor actelor normative, analiza prevederilor existente în legislaţie, aspectele de bază ce trebuie incluse în viitorul act normativ. Un mesaj în acest sens a fost semnat de membrii judecători ai CSM-ului.

Potrivit acestora, obligativitatea participării CSM și a judecătorilor la elaborarea proiectelor de lege ce vizează justiția rezidă din atribuțiile și statutul ce îl deține Consiliul. Această prerogativă îi oferă posibilitatea ca, în calitate de organ de autoadministrare judecătorească, să poată interveni prompt și efectiv în soluționarea obiectivă a chestiunilor discutabile și a problemelor stringente cu care se confruntă sistemul judecătoresc.

Totodată, membrii CSM spun că este regretabil faptul că Ministerul Justiției, la elaborarea proiectelor de lege, omite să includă în grupurile de lucru reprezentanții CSM și a corpului judecătoresc. Astfel, sunt elaborate proiecte de lege fără a ține cont de opinia celor care în activitatea lor aplică nemijlocit legea.

La fel, în mesaj se remarcă faptul că la elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției  nu a ținut cont de amendamentele expuse de CSM.