Institutul Național al Justiției anunță despre lansarea a două cursuri electronice destinate fortificării capacităților lingvistice ale beneficiarilor formării continue din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Noile cursuri vor fi pentru îmbunătățirea cunoștințelor de limba romană și engleza juridică.

Cursurile e-learning vor fi prestate pe platforma Școlii Naționale de Grefieri din România (ȘNG), instituție cu care Institutul Național al Justiției a stabilit un parteneriat durabil și eficient încă în anul 2015.

Cursurile lansate vizează dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice ale profesioniștilor din domeniul dreptului pentru a asigura cunoașterea și utilizarea corectă a limbilor folosite în cadrul instanțelor judecătorești și procuraturilor, precum și în cadrul formărilor specializate naționale și internaționale.

Institutul Național al Justiției afirmă că, de la începutul anului, la e-cursurile ȘNG s-au înregistrat în total 413 beneficiari ai INJ, printre care se numără 5 judecători și 20 de procurori care activează în UTA Găgăuzia.