Avocații și judecătorii au stat din nou față în față. Recent a avut loc a treia întâlnire de dialog interprofesional între avocați și judecătorii specializați în examinarea cauzelor civile din cadrul Judecătoriei Chișinău. Asta pentru că reprezentanții celor două profesii și-au propus încă la întâlnirile precedente să revină asupra neregularităților care îi preocupă în cadrul examinării proceselor judiciare.

Potrivit unui comunicat al Centrului de Instruire a avocaților, printre subiectele abordate au fost situațiile noi de aplicare a Codului civil modernizat. Participanții la discuție au ajuns la concluzia că trebuie să continue instruirile pentru înțelegerea noilor instituții și aplicabilității acestora în practică.  

Participanții la eveniment au precizat că dificultățile sistematice la examinarea cauzelor civile, printre care abuzurile de drepturi procedurale admise de participanții la proces, au fost discutate în cea mai mare parte a întâlnirii. Judecătorii au îndemnat să fie descurajate practicile care duc la tergiversarea proceselor și-au exprimat doleanța ca avocații să stimuleze procesele de mediere judiciară.

La rândul lor, avocații și-au manifestat îngrijorarea referitoare la timpul insuficient alocat fazei de pregătire a cauzelor pentru dezbaterile judiciare și dificultățile avute la acumularea probelor.

O altă problemă abordată a vizat compensarea cheltuielilor de asistență juridică de către instanțele de judecată. Avocații au semnalat problema reducerii onorariilor la încasarea acestora de către instanțele de judecată și au subliniat că efectul micșorării sumelor cuvenite pentru compensarea cheltuielilor suportate se răsfrânge asupra justițiabililor. Judecătorii au argumentat că la baza problemei reducerii onorariilor stă lipsa motivări documentare ale acestora or, cel mult 20 la sută din avocați își argumentează onorariile cu rapoarte scrise. Astfel, avocații urmează să vină cu o inițiativa de revizuire a recomandărilor existente privind onorariile sau de a elabora altele, dar și de unificare a practicii de raportare a onorariilor.