Magistrații din Republica Moldova vor avea parte de instruiri privind aplicarea căilor alternative de soluţionare a litigiilor. Acestea vor fi organizate în baza unui Memorandum de înțelegere între Consiliul Superior al Magistraturii și Organizația Internațională de Dezvoltare a Dreptului (IDLO).

Potrivit Consiliului Superior al Magistraturii, Memorandumul oferă oportunităţi de familiarizare a societății și a reprezentanților profesiilor juridice: judecători, mediatori, avocați, executori judecătorești și notari, cu metodele alternative de soluționare a litigiilor, precum sunt medierea și arbitrajul.

În acest sens, urmează să fie organizate:

  • traininguri pentru judecători cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali;
  • campanii de informare în cadrul sistemului judecătoresc, în vederea famializării justiţiabililor cu căile alternative de soluţionare a litigiilor, şi, anume, medierea şi arbitrajul;
  • alte evenimente cu tematici referitor la mediere şi arbitraj.

Activitățile propuse constituie parte integrantă a proiectului ”Medierea și arbitrajul comercial” (Faza IV), implementat în parteneriat cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională.

Menționăm că IDLO este o organizație interguvernamentală ce oferă asistență guvernelor privind reformarea cadrului normativ și consolidarea instituțiilor, pentru a susţine justiția, dezvoltarea durabilă, pacea și oportunitățile economice.