Judecătoriile Hîncești, Edineț și Comrat au anunțat despre prelungirea regimului special de activitate.

Judecătoria Hîncești a prelungit perioada de activitate în regim special, începând cu 2 aprilie și până la 18 aprilie. Judecătoria va activa de luni până vineri în intervalul orelor 8:00 – 16:30. Detalii despre program și cauzele care vor fi examinate găsiți aici.

Regimul special de muncă, în cadrul Judecătoriei Edineț, a fost, de asemenea,  prelungit până la data de 18 aprilie. În această perioadă, se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absența lor; cauzele urgente ce nu suferă amânarea, dintre care cauzele privind aplicarea/prelungirea/revocarea măsurilor preventive, aplicarea măsurilor de protecţie în cauzele de violenţă în familie şi cauzele care se examinează în procedură specială (încuviinţare spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatriei, cauzele cu persoane arestate/arestate la domiciliu); cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local; cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii, cu prezența participanților în caz de stringentă necesitate.

Pentru toate celelalte cauze, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanților la proces. Mai multe detalii aici.

Și Judecătoria Comrat a prelungit regimul special de activitate până la data de 18 aprilie. În această perioadă, la discreția judecătorului, se vor examina doar cauzele: în materie penală, civilă și contravențională care nu pot fi amânate.

Pentru toate celelalte tipuri de cauze, judecătorul va proceda la preschimbarea, din oficiu, a termenelor de judecată, prin amânarea şedinţelor după data de 18.04.2021 (dată pasibilă revizuirii în funcţie de conjunctură), cu înştiinţarea obligatorie a participanților despre măsurile operate. Detalii aici

Amintim că, ieri, Președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu a dispus prelungirea  regimului special limitat de activitate în cadrul Judecătoriei Chișinău până în data de 5 aprilie.