Jumătate dintre candidații care au participat la prima etapă a examenului de admitere în avocatură au primit calificativul respins din partea Comisiei de licențiere a Uniunii Avocaților.

Potrivit unei hotărâri a Comisiei, 40 de candidați au obținut calificativul admis și urmează să susțină ce de a doua etapă a examenului. Totodată, 39 de persoane au primit - respins, iar un candidat nu s-a prezentat. Listele le puteți găsi aici.

Cea de a doua etapă a examenului va avea loc în perioada 9 – 11 decembrie și potrivit Statutului profesiei de avocat, poate fi admis la proba orală candidatul care a susţinut proba scrisă. Proba are drept scop stabilirea abilităţilor de expunere şi argumentare, verificarea nivelului de analiză, identificare, comentare, interpretare, opinie proprie a trei speţe din practica judiciară, trase la sorţi. Tragerea la sorţi se efectuează de candidat în prezenţa membrilor Comisiei.

Fiecărui candidat îi sunt acordate 60 de minute pentru pregătirea răspunsului. Răspunsul oral al candidatului va fi înregistrat audio (video). Înregistrările se vor păstra 6 luni la Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova.

Răspunsul candidatului va fi apreciat de membrii Comisiei cu calificativul ”admis” sau ”respins”. Examenul se consideră susţinut dacă candidatul a acumulat cel puţin șase obţiuni ”admis”.

Persoana care nu a promovat examenul de calificare poate solicita admiterea repetată la examen după expirarea a șase luni de la data primului examen.