Autoritățile publice și profesioniștii din domeniul justiției au analizat amendamentele la Legea insolvabilității, intrate recent în vigoare. Discuțiile au avut în cadrul Conferinței internaționale cu genericul ”Practica aplicării și noutățile Legii Insolvabilității”. Potrivit reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii, subiectul insolvabilității și importanța Legii au devenit deosebit de actuale în perioada pandemiei.

În perioada stării de urgență, în legătură cu răspândirea infecției COVID-19 și/sau a măsurilor de prevenire și combatere a infecției de COVID-19, companiile au fost afectate de factori de diferită natură. Totodată, autoritățile sunt de părerea că Legea insolvabilității trebuie să fie suficient de flexibilă încât să le ofere debitorilor dreptul la a doua șansă în sensul negocierii cu creditorii a unui plan de restructurare, revitalizare a activității și repunerii activelor în circuitul economic. În context, s-a discutat despre noile prevederi, intrate în vigoare în luna septembrie.

În mare parte, acestea prevăd:

• asigurarea accesului creditorilor individuali, și nu doar a adunării creditorilor, la informație privind mersul procesului;

• catalizarea accesului la finanțările post-intentare, pentru a asigura viabilitatea întreprinderii în perioada de observație și de restructurare;

• încurajarea procedurilor de prevenire a intrării în insolvență, în cadrul procedurii de restructurare accelerată prin suspendarea executărilor silite în perioada negocierilor extra-judiciare păstrând astfel viabilitatea debitorului și a locurilor de muncă;

• stabilirea în mod echitabil că creditorii garantați au prioritate doar în limita garanțiilor, conform valorii stabilite prin evaluare independentă;

• exceptarea de la moratoriu pentru bunurile grevate cu garanții care nu sunt necesare procedurii de restructurare sau vânzării afacerii debitorului;

• posibilitatea calculării dobânzilor la creanțele garantate, până la valoarea gajului;

• încurajarea procedurilor de prevenire a insolvenței, în cadrul procedurii de restructurare accelerată și păstrarea viabilității debitorului și a locurilor de muncă;

• anularea tranzacțiilor frauduloase ale debitorului, inclusiv cu persoanele afiliate.

Unul din principalele efecte scontate ale acestor modificări va fi asigurarea creșterii Republicii Moldova în clasamentul Doing Business, la capitolul ”Rezolvarea insolvabilității”, care este efectuat de Banca Mondială. De asemenea, noile amendamente vor permite să micșorăm termenii și costurile pentru desfășurarea procedurii de insolvabilitate și să oferim șansa creditorilor de a încasa într-o perioadă mai mică de timp, o parte mai mare din creanțe, păstrând în același timp un nivel echilibrat de protecție a debitorului.