Curtea Constituțională a fost sesizată de un avocat pentru a verifica constituționalitatea prevederilor care conțin sintagma ”la un preț comercial rezonabil” din art. 75 alin. (2) din Legea cu privire la gaj, art. 34, alin. (2) din Legea cu privire la ipotecă (abrogată din 1 martie) și art. 491, alin. (1) din vechiul Cod civil și art. 764, alin. (2) din noua redacție a Codului civil.

Normele contestate prevăd obligativitatea creditorilor (gajist sau ipotecar) de a vinde bunurile gajate/ipotecate fără întârzieri nejustificate la un preț comercial rezonabil, ținând cont de interesele debitorului gajist/ipotecar, fiind liber să stabilească condiţiile de vânzare.

Autorul invocă faptul că sintagma ”la un preț comercial rezonabil” din normele menționate nu corespunde criteriilor de calitate a legii, nefiind previzibilă și clară. Avocatul mai susține că sintagma este una incertă, iar ”legislația în vigoare nu oferă nicio tălmăcire care sunt indicii cantitativi ai prețului comercial rezonabil”.

În opinia autorului, sintagma are caracter ambiguu și nu există nici reglementări care să statueze criterii după care acest preț poate fi apreciat ca rezonabil pentru debitorul sau creditorul gajist. Autorul susține că prin utilizarea în legislația civilă a acestei sintagme se încală principiile legalității și echității, ”ele fiind deci dăunătoare”.

Avocatul solicită Curții constituționale să verifice constituționalitatea sintagmei din articolele pe care le-a menționat în sesizare.