Laboratorul Serviciului Vamal și-a reconfirmat corespunderea cu standardele internaționale în domeniul încercărilor de laborator, prin implementarea și menținerea unui sistem modern de management al calității, precum și realizării cerințelor standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Ca urmare a unei evaluări ample desfășurată de Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), Laboratorul Serviciului Vamal a fost reacreditat pe un termen de 4 ani.

Misiunea de evaluare a urmărit verificarea îndeplinirii continue a cerințelor sistemului de management, în special a celor ce vizează controlul înregistrărilor, competența personalului, condițiile de mediu, metodele de încercare și validarea lor, etalonarea si mentenanța echipamentelor, trasabilitatea măsurărilor, precum si eficacitatea acțiunilor corective întreprinse în rezultatul evaluării precedente.

Laboratorul vamal a fost acreditat inițial în luna iunie 2016 de către MOLDAC, conferindu-i-se competența de efectuare a încercărilor de laborator pentru produsele petroliere și alimentare. La moment, subdiviziunea efectuează încercări de laborator în baza a 76 metode, din care 11 – acreditate.

Activitatea de bază a Laboratorului vamal o constituie analiza fizico-chimică a mărfurilor în vederea determinării corectitudinii clasificării tarifare și perceperii corecte a drepturilor de import.