Salariile magistraților ar putea rămâne neschimbate anul viitor. Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, aprobat de Guvern în ședința din 27 noiembrie, prevede aceeași valoare de referință la calcularea salariilor judecătorilor, ca și în anul 2019.

Totuși, pentru judecători, valoarea de referință a salariilor rămâne cea mai mare în sistemul bugetar.

Astfel, pentru calcularea, începînd cu 1 ianuarie 2020, a salariilor judecătorilor și procurorilor se va folosi valoarea de referință de:

  • 2.500 de lei – pentru judecători (cu excepţia judecătorilor din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie), procurori, inspectori-judecători, inspectori din cadrul Inspecţiei procurorilor, personalul din Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Autoritatea Naţională de Integritate, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Autoritatea Aeronautică Civilă;
  • 2.600 de lei – pentru judecătorii din cadrul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Curţii Supreme de Justiţie.

În cazul altor angajați din sectorul bugetar, valoarea de referință a salariilor se majorează comparativ cu anul precedent. Astfel, în 2019 această cifră a fost de 1.500 de lei, iar în 2020 va fi de 1.650 de lei.

Prin derogare, pentru alte categorii de bugetari s-au aprobat următoarele valori de referință:

  • 1.000 de lei – pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul Parlamentului.
  • 1.300 de lei: – pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor/instituţiilor finanţate de la bugetul de stat, cu excepţia persoanelor cu funcţii de demnitate publică din cadrul Parlamentului, a judecătorilor, a procurorilor, a inspectorilor-judecători, a secretarului general al Guvernului, a secretarilor de stat, a şefilor şi şefilor adjuncţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;  pentru șefii de cabinet și consilierii din cadrul cabinetului Președintelui Parlamentului, al Președintelui Republicii Moldova și al Prim-ministrului.
  • 1.750 de lei – pentru personalul didactic şi personalul de conducere din instituţiile de învăţămînt, conducătorii (directorii și directorii adjuncți) ai instituțiilor de educație timpurie, învățămînt primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic; pentru personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25; pentru corpul de ofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare) şi din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General al Carabinierilor ale Ministerului Afacerilor Interne.
  • 1.800 de lei: – pentru corpul de subofiţeri din Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (cu excepţia Companiei nr.1 din cadrul Batalionului nr.1 al Brigăzii de patrulare) şi din subdiviziunile deconcentrate ale Inspectoratului General al Poliţiei, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi din Inspectoratul General al Carabinierilor ale Ministerului Afacerilor Interne; pentru consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (cu excepţia directorului general şi directorului general adjunct).
  • 1.900 de lei – pentru directorii instituțiilor de învățămînt general, altele decât instituțiile de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal și professional tehnic, cu excepția directorilor-adjuncți din aceste instituții, pentru care valoarea de referință este de 1750 de lei.
  • 2.000 de lei – pentru personalul din Serviciul Protecție și Pază de Stat.

Potrivit legislației, salariul de bază se calculează prin înmulțirea valorii de referință stabilite cu coeficientul de salarizare corespunzător clasei de salarizare pentru funcția respectivă, determinată de lege, cu rotunjire până la 10 lei în favoarea salariatului.