Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) va dispune în curând de o platformă care va permite semnalarea legilor generatoare de corupţie. Mai multe propuneri pentru interfaţa acestei platforme au fost elaborate de participanţii la LEGATHON: Hack Corruption. Law to the People.

Circa 30 de tineri, împărţiţi în şase echipe şi ghidaţi de specialişti IT şi experţi anticorupţie, au lucrat timp de trei zile la propriul proiect pentru interfaţa unei platforme a CNA, prin care orice cetăţean va putea raporta prevederile legale care generează sau pot genera corupţie. Proiectele dezvoltate au fost evaluate de un juriu, în baza unor criterii ce ţin de creativitate şi inovaţie în elaborarea design-ului, accesibilitate şi centrare pe utilizator etc.

Potrivit deciziei juriului, premiul mare a revenit echipei ”Racheta", premiul doi a fost acordat echipei ”IMinte", iar premiul III a revenit echipei ”Megaminds".

Membrii echipei câştigătoare - ”Racheta" au spus că şi-au propus să ofere o soluţie prin care toţi cetăţenii, care sunt beneficiarii direcţi ai actelor normative, să aibă un instrument de rectificare a legilor, astfel ca ele să servească interesului public. ”Atunci când există o lege cu conţinut ambiguu, funcţionarii au posibilitatea să ceară mită, să întindă procesul, să mărească numărul de documente pe care le solicită", a menţionat Pavel Spătari, unul dintre membrii echipei. 

Interfaţa elaborată în cadrul LEGATHON: Hack Corruption. Law to the People va permite cetăţenilor, dar şi sectorului privat sau societăţii civile să semnaleze legile sau actele normative care conțin prevederi ambigue, interpretabile și care pot genera corupţie. Ulterior, documentele legale vor fi examinate de CNA în vederea identificării riscurilor de corupție și propuse pentru modificare.