Imixtiunea în activitatea de avocat ar urma să fie calificată drept infracțiune reglementată de Codul penal. Aceasta este una din promisiunile electorale ale candidatului la fotoliul de președinte al Uniunii Avocaților, Iurie Mărgineanu, actual membru al Consiliului Uniunii. Plaforma electorală a avocatului a fost publicată pe pagina sa de facebook.

Iurie Mărgineanu a punctat în platforma electorală trei obiective majore:

1.Promovarea imaginii avocaturii și ridicarea prestigiului profesiei în societate și prin raportare cu alte autorități publice

Avocatul își propune să promoveze amendamente la cadrul normativ ce țin de imunitatea profesiei de avocat, în sensul interzicerii imixtiunii în activitatea de avocat. Candidatul menționează că în prezent legislația nu prevede mecanisme de sancționare a astfel de ingerințe. Acest lucru ar urma să fi realizat printr-o inițiativă legislativă de lege ferenda a Codului Penal, prin completare cu o nouă infracțiune ce ține de imixtiunea în activitatea de avocat.

Pentru atingerea aceluiași obiectiv, avocatul își mai propune, în calitate de potențial conducător al UAM să promoveze implicarea activă a avocaților în procesele decizionale ale Uniunii. Cele mai importante decizii ale UAM ar urma să fie consultate în prealabil cu avocații.

2.Crearea unui mediu deschis, transparent și funcțional

Iurie Margneanu pledează în platforma sa electorală pentru digitalizarea și transparentizarea activității UAM, prin oferirea accesului deshis tuturor avocaților la o platformă comună.

Mai exact, candidatul propune susținerea proiectelor referitoare la:

  • Digitizarea serviciilor UAM;
  • Crearea unei platforme de interacțiune securizată a avocaților în mediul online;
  • Accesul electronic al avocaților la serviciile UAM și pe platformele electronice ale UAM;
  • Crearea unui mecanism electronic de instruire, de evaluare a activității și de evidență a instruirilor profesionale continue ale avocaților;
  • Crearea cabinetului electronic pentru fiecare avocat, ce va permite consultarea dosarului personal, accesul și vizualizarea oricăror date referitoare la activitatea de avocat.

3.Consolidarea rolului Centrului de Instruire a Avocaților. Pentru atingerea acestui obiectiv, candidatul propune:

  • Crearea unui Consiliul științific în cadrul CIA;
  • Furnizarea unor cursuri contra cost sau organizarea unor grupuri specializate pentru a contribui la bugetul UAM.
  • Sistem de autocertificare prin care avocații să controleze propriile activități de formare profesională continuă.

Iurie Mărgineanu este în prezent membru al Consililui Uniunii, delegat al Baroului Chișinău. Candidatul deține titlul de doctor în drept.

Amintim că alegerile președintelui UAM vor avea loc electronic (în premieră) în cadrul lucrărilor Congresului Avocaților, care se va desfășura în perioada 1 decembrie – 3 decembrie sau  6 - 8 decembrie (în cazul neîntrunirii cvorumului). În concurs s-au mai înscris decanul Baroului Chișinău - Dorin Popescu, președintele Comisiei pentru etică și disciplină - Mihail Gafton și avocatul Ion Dron.