Parlamentul a votat astăzi, în prima lectură, așa-numită ”Lege a deoffshorizării”, care prevede modificări ce vizează definirea noțiunilor de participant la privatizare, ofertant în domeniul parteneriatului public-privat, operator economic, participant la procedurile de achiziție publică, precum și la concesiunile de lucrări și servicii. 

Legea prevede stabilirea restricțiilor de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni pentru mai multe categorii de persoane juridice.

Printre acestea se numără:

  • persoane juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență;
  • persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții;
  • persoane juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență;
  • persoane juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții. 

Potrivit autorilor, proiectul oferă un cadru adițional pentru a consolida colectarea de impozite și evitarea transferului acestora în jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență cu utilizarea mecanismelor de evaziune fiscală.

Guvernul urmează să aprobe metodologia de stabilire a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență și să aprobe listele acestora.

Pentru a intra în vigoare, Legea urmează a fi votată în lectură finală și publicată în Monitorul Oficial.