Agenția Achiziții Publice a anunțat la că 26 iunie intră în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (art. 89 (1) al Legii 74/2020).

În legătură cu intrarea în vigoare a legii menționate, au fost elaborate un șir de documente-model ce țin de desfășurarea/raportarea procedurilor de achiziții sectoriale:

  • Anunțul de intenții,
  • Anunțul de participare,
  • Darea de seamă,
  • Anunțul de atribuire a contractului,
  • Darea de seama privind modificarea contractului,
  • Anunțul privind modificarea contractului,
  • Formular de prezentare a informației privind contractele de achiziții sectoriale atribuite de către entitățile contractante în conformitate cu execepțiile la Legea 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Toate documentele-model enumerate pot fi găsite pe pagina web a Agenției, la rubrica Modele de documente achiziții sectoriale: https://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente-achizitii-sectoriale.

Entităților contractante, care desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, urmează să consulte rubrica Modele de documente achiziții sectoriale și să utilizeze documentele-model indicate.