Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, adoptată de Parlament în luna mai, a fost publicată în Monitorul Oficial din 26 iunie.

Legea, care va intra în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial (26.06.2021), se va aplica contractelor de achiziții de bunuri, lucrări sau servicii în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Noul act are drept scop armonizarea legislației naționale în domeniu la rigorile europene.

În ceea ce privește gazele și energia termică, Legea se va aplica la activități precum producerea, distribuirea și furnizarea energiei termice sau a gazelor.

În domeniul energiei electrice Legea se va aplica pentru producerea, operarea pieței, transportul, conducerea centralizată a sistemului electroenergetic, distribuția și furnizarea energiei electrice în contextul obligației de serviciu public.

Sfera de aplicare a legii va include și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, de alimentare cu apă tehnologică de canalizare și de epurare a apelor uzate în legătură cu producerea, transportarea sau distribuția apei, etc.

Un alt domeniu ține de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobus sau pe cablu.

Totodată, noua lege se va aplica și asupra activităților care țin de punerea la dispoziție a serviciilor poștale și a altor servicii furnizate de o autoritate care prestează și servicii poștale.