Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a lansat dezbateri publice privind modificarea legislației din domeniul proprietății intelectuale. Și anume, discuțiile s-au referit la propunerile de schimbare a unor norme din Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legea privind protecția mărcilor.

Proiectul elaborat vizează, în special, procedura de înregistrare a mărcilor și designului industrial. AGEPI afirmă că modificările sunt propuse ca răspuns la solicitărilor mediului de afaceri și simplifică rocedurile, inclusiv micșorează termenele de obținere a drepturilor asupra mărcilor și designului industrial.

În prima rundă de consultări au fost implicați mandatarii autorizați. Aceștia fiind, de fapt, cei care fac nemijlocit legătură între AGEPI și titulaturii drepturilor de proprietate intelectuală.

În context, a fost abordată și implementarea Codului de etică și conduită al mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală, aprobat anul trecut, dar și perspectivele de dezvoltare ale asociației mandatarilor autorizați.

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală spune că va continua consultările publice privind modificarea legislației ce reglementează proprietatea intelectuală. Pentru ca procesul de elaborare a noilor prevederi să fie mai eficient, la dezbateri vor fi invitate mai multe părți interesate.