Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii urmează să fie incluși, din anul 2021, în categoria persoanelor asigurate obligatoriu și vor achita lunar contribuții la sistemul de asigurări sociale. Modificarea este inclusă în proiectul de politică fiscală și vamală propus repetat pentru consultări publice.

Potrivit documentului, liber profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției vor achita contribuțiile sociale stabilite sub formă de taxă fixă, în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală. Nemijlocit, transferurile se vor face lunar, câte 1/12 din suma anuală, până în data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În schimb, avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați și mediatorii vor putea beneficia de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat, mai exact:

  • cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele liber profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei va fi în proporție de 100% din salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul respectiv, determinat în modul stabilit de Guvern;
  • indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se va plăti pentru 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacității de muncă, de către liberul profesionist ce practică activitate în sectorul justiţiei la care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21- a zi calendaristică ­– de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Dreptul la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se va confirma prin certificat de concediu medical, întocmit în modul stabilit de Guvern şi documentele de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale, întocmite de autoritățile competente;
  • indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se va acorda din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate fără condiţia aflării în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani.

Venitul lunar asigurat pentru liber profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției se va determina prin împărţirea 1/12 taxa fixă a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se va include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe a contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

În cazul în care liber profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat din motiv de beneficiere de indemnizație de maternitate şi/sau de indemnizație pentru creșterea copilului, cuantumul indemnizației de maternitate şi al indemnizației lunare pentru creșterea copilului se va stabili din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizații pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăţi unice pe parcursul perioadei luată în calcul.

Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătită din mijloacele liber profesionistului ce practică activitate în sectorul justiţiei se va stabili în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul respectiv, determinat în modul stabilit de Guvern.

În prezent, liber profesioniștii care activează în domeniul justiției sunt asigurați doar de două riscuri: pensia pentru limită de vârstă și ajutorul de deces. Autoritățile spun că sistemul existent de incorporare a liber profesioniștilor din domeniul justiției în sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova nu răspunde rigorilor de echitate, neasigurând nici stabilitatea financiară a BASS în sine, nici protecția socială și motivarea liber profesioniștilor de a contribui la acest sistem.

Există discrepanțe între numărul total al liber profesioniștilor din domeniul justiției și cei care achită contribuții de asigurări sociale pe motiv că, pentru anumite categorii de profesii liberale, legislația permite combinarea acestora (de ex. profesia de avocat cu cea de administrator autorizat sau mediator), iar persoanele respective achită contribuțiile sociale fiind înregistrați la o singură categorie a profesiilor liberale. Suplimentar, conform legislației în vigoare, orice profesie liberală este compatibilă cu activitatea științifică și didactică. Astfel, persoanele, care cumulează aceste profesii, achită contribuțiile sociale în calitate de salariat, în cotă procentuală din veniturile din activitatea respectivă. Pe de altă parte, liber profesioniștii, care ating pragul limitei de vârstă pentru pensionare, conform legislației în vigoare sunt scutiți de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale.