La o zi de la notificarea intenției de a achiziționa 100% din capitalul social al CIC "Fidesco" SRL (titularul mărcii - "Fidesco"), "Moldretail Group" SRL (titularul mărcii - "Linella") a anunțat  Consiliul Concurenței că vrea să cumpere 100% din capitalul social al "DiNova" SRL.

"DiNova" SRL, ca și  "Moldretail Group" SRL,  își desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu ridicata a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun și pe piața comercializării cu amănuntul a produselor preponderent alimentare de consum curent.

Autoritatea de concurență urmează să stabilească compatibilitatea concentrării economice cu mediul concurenţial normal, și va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.