O companie a depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin intermediul Curții de Apel Chișinău, în care solicită controlul constituționalității unei sintagme din art. 353 alin. (1) Cod de procedură civilă, care prevede că încheierea judecătorului prin care se dispune respingerea obiecțiilor debitorului nu se supune niciunei căi de atac.

Autorul sesizării pretinde că sintagma contravine Constituției, Convenției CEDO și încalcă dreptul la un recurs efectiv.

De asemenea, autorul consideră că prin această sintagmă, judecătorul este investit de lege să soluționeze definitiv și fără drept de atac o anumită cauză civilă. Sintagma contestată prevede că soluția expusă de judecător în ordonanța adoptată poate fi atacată doar prin depunerea obiecțiilor, a căror examinare ține de competența aceluiași judecător care a adoptat ordonanța și încheierea căruia nu se supune căilor de atac.

Autorul mai pretinde că sintagma contestată aduce confuzie în ceea ce privește aplicare normelor de procedură, deoarece alin. (4) al aceluiași articol prevede că, în cazul în care obiecțiile nu se referă la fondul cauzei, judecătorul va emite o încheiere despre refuzul de anulare a ordonanței, încheiere care poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile. Compania invocă că din acest considerent sintagma contestată nu corespunde cerințelor de claritate și previzibilitate a legii.

În baza obiecțiilor invocate, autorul solicită Curții să declare neconstituțională sintagma ”sau dispune, prin încheiere care nu se supune niciunei căi de atac, respingerea obiecţiilor.” din art. 353, alin. (1), Cod de procedură civilă.

Cauza în care a fost ridicată excepția se referă la o companie de la care s-a dispus încasarea, prin ordonanță judecătorească, a unei datorii de peste 1,5 milioane de lei către Serviciul Fiscal în rezultatul restanțelor la impozite și taxe.

Compania a depus obiecții motivate împotriva ordonanței prin care s-a expus încasarea sumei, iar prin încheierea aceleiași instanțe, care nu se supune niciunei căi de atac, cererea companiei cu privire la anularea ordonanței a fost respinsă.