Lipsa unei mențiuni concrete din procesul-verbal cu privire la contravenție ar putea să nu mai afecteze valabilitatea acestuia. Executivul urmează să examineze mâine un proiect de modificare a Codului contravențional care să prevadă acest fapt.

Documentul prevede modificarea art. 461 din Cod ”Încetarea procesului contravenţional în şedinţă de judecată”, prin indicarea faptului că instanța de judecată va examina în parte circumstanțele cauzei și va stabili dacă lipsa unei mențiuni concrete din procesul-verbal cu privire la contravenție afectează valabilitatea acestuia, în măsura în care lipsa unei mențiuni în procesul-verbal afectează în mod esențial fondul cauzei și dacă aceasta nu poate fi acoperită (confirmată) de către instanța de judecată.

Modificarea este propusă în contextul unei Hotărâri a Curții Constituționale, care în noiembrie 2018 a recunoscut drept neconstituționale prevederile de la art. 445 din Codul contravențional ce se referă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenției și a textului ”și 445” din art. 461 din Cod care prevede încetarea procesului contravenţional în ședință de judecată.

Textul care a constituit obiectul examinării constituționalității de către Curte a fost: ”Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenție a datelor și faptelor indicate la art.443 are ca efect nulitatea acestuia”.

După decizia Curții, art. 445 a fost modificat având următorul cuprins: ”Nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie (1) Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvârşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal. (2) Celelalte încălcări ale art.443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie doar în cazul în care acestea afectează în mod esenţial fondul cauzei”.

Potrivit autorilor, în condițiile în care procesul-verbal cu privire la contravenție ar putea fi anulat doar pentru că agentul constatator a omis să indice ocupația contravenientului sau oficiul care i-a eliberat actul de identitate, mențiuni care, în mod evident, sunt irelevante sau nesemnificative în raport cu fondul cauzei, scopul legii contravenționale nu ar fi atins în situația în care nu s-ar putea stabili o pedeapsă contravențională din cauza reglementării deficitare a legii.

În prezent, articolul supus modificării prevede că ”în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.441 şi 445 instanţa încetează procesul contravenţional”.