Aproximativ 30 de persoane dețin în prezent certificate de calificare ale auditorilor instituțiilor financiare. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei în acest an o singură persoană a obținut acest drept. În același timp o peroană are certificatul nevalabil. Lista actualizată poate fi acesată aici.

Regulamentul cu privire la eliberarea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare prevede că cererea pentru obţinerea certificatului poate fi înaintată de către persoane cu studii economice superioare şi care dispun de certificat al auditorului pentru auditul general.

Atestarea se realizează de către o comisie, aprobată în baza ordinului Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei care se întruneşte o dată în trimestru. Pentru obţinerea calităţii de auditor pentru auditul instituţiilor financiare pretendentul este atestat, de către Comisia de certificate, în domeniul legislaţiei bancare şi actelor normative elaborate de Banca Naţională a Moldovei privind reglementarea prudenţială, valutară, evidenţei contabile, operaţiunilor cu numerarul, activităţii cu valori mobiliare, sistemului de plăţi şi sistemelor de procesare a datelor. Rezultatele atestării sunt apreciate de către fiecare membru al comisiei în baza sistemului de 10 puncte. Dreptul de a practica audit al instituţiilor financiare se acordă candidaţilor, care au acumulat minimum 7 puncte.

Persoanele care au primit certificatul de auditor al instituţiilor financiare pot practica activitatea de audit numai în numele firmelor de audit, care deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de audit.