Primăria municipiului Chișinău atenționează cetățenii care domiciliază în locuințe pasibile de privatizare despre necesitatea înregistrării dreptului de proprietate asupra imobilului, până la data de 31 mai 2021, conform prevederilor art. 59 alin. (3) și (5) din Legea nr. 75 din 30.04.2015, cu privire la locuințe.

Persoanele vizate urmează să înregistreze dreptul de proprietate în modul stabilit prin Legea cadastrului bunurilor imobile.

Astfel, cetățenii municipiului Chișinău ale căror locuințe nu sunt privatizate până la momentul actual, sunt în drept să se adreseze către Comisia municipală de privatizare a fondului de locuințe (str. Columna 106, bir. 9, tel. (022) 27-81-25, pentru a depune pachetul de acte necesare privatizării apartamentului.

Lista actelor necesare pentru privatizarea locuințelor poate fi consultată aici.