Tutun-CTC s-a adresat în instanță pentru a-și revendica drepturile asupra mărcii de țigări ”Astra”. Asta după ce Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a înregistrat o marcă similară a unei alte companii private - SA ”Moren Group”.

Potrivit unei decizii publicate de Curtea Supremă de Justiție, inițial, SA ”Moren Group” a solicitat înregistrarea mărcii combinate ”Astra Oriental Blend” cu lista produselor din clasa 34 - tutun, produse de tutun, ţigarete conform Clasificării de la Nisa. SA ”Tutun-CTC” a depus opoziţie la solicitare, care a fost acceptată. Ulterior, Moren Group a cerut înregistrarea mărcii doar pentru categoria de produse ”țigare”. De această dată, AGEPI a acceptat înregistrarea mărcii. Tutun-CTC nu este de acord cu decizia adoptată și s-a adresat în judecată pentru a soluționa disputa.

Drept răspuns, Moren Group a solicitat instanței să anuleze decizia AGEPI de înregistrare a mărcii ”Astra”, deținută de Tutun-CTC, menționând că această marcă a fost înregistrată doar pentru ”articole pentru fumători, chibrituri”. Prin urmare, aceasta nu poate fi folosită pentru producerea ţigaretelor.

Examinând dosarul, prima instanță a decis anularea deciziei de înregistrare a mărcii deținute de Moren Grup. Decizia a fost menținută și de Curtea de Apel Chișinău. Magistrații au spus că hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI depăşeşte competenţele stabilite acesteia. Instanța a mai spus că există probabilitate mare de confundare a mărcilor comerciale.

Curtea Supremă de Justiție a casat, însă, integral deciziile celor două instanțe și a restituit cauza spre reexaminare în instanța de apel. Judecătorii a stabilit că atât prima instanță, cât și instanţa de apel au încălcat normele de drept procedural. Și anume, la materialele cauzei lipseşte actul administrativ contestat, deşi acesta urma a fi anexat şi examinat în cadrul soluţionării litigiului. Or, instanţa de judecată nu poate examina legalitatea şi temeinicia unui act administrativ, atât timp cât actul nu este prezentat în instanţă.