Curtea Supremă de Justiție a dat verdictul irevocabil în litigiul dintre un Cabinet de Avocați și un Birou Asociat de Avocați care nu au putut împărți spațiul de muncă. Litigiul a fost inițiat de Cabinetul Avocatului ”Sergiu Petrușca” împotriva Biroului Asociat de Avocați Râșcani, în cadrul căruia activase anterior avocatul reclamant.

Avocatul a solicitat în instanță să fie înlăturate obstacolele în exercitarea liberă a profesiei de avocat, încasarea prejudiciului moral și a cheltuielilor de judecată.

Reclamantul a indicat că activează din 2016 în cadrul Cabinetului Avocatului, cu sediul pe strada Armenească, 73. El a mai precizat că, anterior, a activat în calitate de membru asociat al BAA Râșcani, care se află în același sediu.

Apărătorul deținea cu drept de proprietate privată o cotă-parte, în mărime de 1/38, din bunul imobil în care își desfășurau activitatea și reclamantul și pârâtul. În incinta imobilului, pe lângă birourile în care activau avocaţii, mai eraun birou separat, folosit, pe rând, de către toţi avocaţii la prestarea serviciilor - consultarea juridică a clienților.

Reclamantul s-a plâns că, într-o zi, doi dintre foștii colegi i-au reproșat că nu are dreptul de a utiliza acel spațiu. Avocatul consideră că prin aceste acţiuni a fost împiedicat în exercitarea liberă şi deplină a profesiei de avocat pentru că, în calitate de avocat şi coproprietar al bunului imobil dispune de drepturi egale în exercitarea deplină a profesiei de avocat ca şi ceilalţi coproprietari.

Reclamantul a indicat că a încercat să soluționeze conflictul pe cale amiabilă, însă nu a primit niciun răspuns.

În instanță, el a cerut obligarea Biroului Asociat de Avocați să înlăture obstacolele în exercitarea liberă, deplină și fără discriminare a profesiei sale, respectarea dreptului său la proprietate, prejudicii morale în valoare de 30 de mii de lei și cheltuieli de judecată.

Prima instanță a respins acțiunea ca neîntemeiată. Avocatul a depus apel, iar Curtea de apel a emis o hotărâre nouă prin care a admis parțial cererea și a obligat BAA Râşcani să înlăture obstacolele în exercitarea de către avocatul Sergiu Petruşca a profesiei de avocat prin acordarea dreptului, în măsură egală cu ceilalți avocați - membri ai BAA Râşcani de a folosi locul special amenajat pentru avocatul de serviciu. Pretențiile privind prejudicial moral și cheltuielile de judecată au fost respinse.

Ulterior, atât reclamantul, cât și pârâtul au depus recurs. Avocatul a cerut admiterea pretențiilor privind prejudicial moral și achitarea cheltuielilor de judecată, iar Biroul asociat a solicitat menținerea deciziei primei instanțe.

CSJ a respins recursul declarat de CA ”Sergiu Petruşca” și a admis recursul declarat de BAA Râşcani.

CSJ a indicat că reclamantul a ignorat să se adreseze către Baroul Chişinău, Comisiei de etică şi disciplină sau către Consiliul Uniunii Avocaţilor pentru a soluționa litigiul ce ţine de împiedicarea exercitării profesiei de avocat, așa cum prevede legislația. De asemenea, reclamantul nu a respectat obligațiunea prevăzută de Statutul profesiei de avocat și nu a informat decanul baroului Chişinău despre situaţia de conflict cu Biroul asociat.

Instanța a mai motivat că Sergiu Petruşca nu mai era membru al biroului și activa în cabinet propriu, el putea fi inclus în lista graficului de serviciu doar la voința membrilor BAA Râşcani.

Pentru respingerea acțiunii s-a mai indicat că nu exista nicio înțelegere sau hotărâre privind modul de folosinţă a imobilului de către coproprietari.