Lupta magistraților pentru recalcularea pensiilor continuă. De această dată, după refuzul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) de a recalcula pensia s-a adresat în instanță Tatiana Vieru, vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție.

Magistrata a cerut CNAS să-i recalculeze pensia de 13.520 lei începând cu ianuarie 2017, când a fost numită în funcția de vicepreședinte al CSJ și președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții în funcție de noul salariu.

Pentru că instituția a refuzat să efectueze recalculul, Vieru s-a adresat în instanță și a obținut câștig de cauză la toate nivelele justiției. CNAS a fost obligată de magistrați să recalculeze pensia Tatianei Vieru pentru vechimea în muncă, începând cu data de 6 ianuarie 2017 în cuantum de 80% din salariul mediu lunar al vicepreședintelui CSJ în funcție.

În utlimă instanță, magistrații CSJ au indicat că în privința Tatianei Vieru urmează a fi aplicate în continuare dispozițiile art. 32 din Legea cu privire la statutul judecătorului în redacția de până la 16 mai 2014, dispoziții care au instituit dreptul la recalcularea pensiei în dependență de majorarea salariului judecătorului în exercițiu și au efect ultraactiv. Or, o eventuală respingere a pretențiilor ar încălca dreptul intimatei de a avea un ”bun”, în sensul art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și la o ”așteptare legitimă” că plățile legate de pensia pentru vechimea în muncă îi vor fi plătite.

Decizia este irevocabilă.