Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a obligat, recent, Agenția Servicii Publice să înmatriculeze un automobil pe numele cabinetului avocatului, dar nu pe numele persoanei fizice. Decizia a fost luată în dosarul intentat de CA ”Igor Selchin”.

Potrivit decizieie CSJ, apărătorul s-a plâns că, deși are un contract de vânzare-cumpărare între cabinetul avocatului și un salon auto, autoritățile refuză să înregistreze automobilul ca proprietate a cabinetului. Agenția Servicii Publice și-a motivat refuzul spunând că programul de înmatriculare nu permite înregistrarea automobilului pe numele cabinetului avocatului.

Reclamantul a invocat că, într-adevăr, cabinetele de avocaţi sunt persoane fizice, însă acestea sunt înregistrate conform unei proceduri prestabilite, deţin extrase din Registrul cabinetelor avocaţilor, li se atribuie cod fiscal care nu coincide cu cel al persoanelor fizice, au eliberate codul CUIO, au conturi bancare, deţin ştampilă. Prin urmare, în opinia acestuia, Agenţia Servicii Publice a refuzat ilegal efectuarea înmatriculării autovehiculului pe numele CA, înregistrându-l cu încălcarea normelor legale pe persoana fizică Igor Selchin în lipsa documentului de proprietate.

Mai mult, acesta spune că anterior, pe numele CA ”Igor Selchin” a fost înmatriculat un alt automobil, iar atunci nu a întâmpinate careva impedimente sau restricţii din partea autorităţii responsabile de înregistrarea şi evidenţa autovehiculelor.

Astfel, apărătorul a cerut obligarea Agenţiei Servicii Publice să înmatriculeze autovehiculul pe numele CA și recuperarea prejudiciului moral în sumă de 200 mii de lei.

Examinând dosarul, Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana a respins cererea, spunând că este neîntemeiată. Prima instanţă şi-a argumentat concluzia prin faptul că, reclamantul nu a demonstrat prin probe incontestabile faptul că Agenţia Servicii Publice a refuzat înregistrarea cererii CA ”Igor Selchin” privind înmatricularea autovehiculului pe numele acestuia.

Totodată, magistrații au reţinut că, în conformitate cu prevederile articolului 30 din Legea cu privire la avocatură, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Astfel, această prevedere legală nu permite înregistrarea bunurilor pe numele unui cabinet al avocatului ca persoană juridică. Astfel, potrivit instanței, faptul înregistrării CA în Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi, cât şi atribuirea codului fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat, nu conferă un alt statut de persoană fizică cabinetului avocatului, separat de persoana pe numele căruia a fost eliberată licenţa de avocat, deţinătoare a numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP).

Decizia primei instanțe a fost, ulterior, casată de Curtea de Apel Chișinău, care a admis parțial acțiunea. Instanța a obligat autoritățile să înmatriculeze autovehiculul, însă a respins pretențiile privind recuperarea prejudiciului moral.

Instanţa de apel şi-a argumentat concluzia prin faptul că, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 15/01 din 15 ianuarie 2018, proprietar al autovehiculului este CA ”Igor Selchin” şi nu Igor Selchin ca persoana fizică. Prin urmare, neînregistrarea automobilului nominalizat pe numele proprietarului CA va duce la încălcarea dreptului de proprietate, care este inviolabil în sensul articolului 1 din Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, articolelor 9, 46 şi 127 din Constituţia Republicii Moldova, şi articolelor 315 alin. (1)-(2) 316 alin. (1)-(2) din Codul civil.

Decizia instanței de apel a fost atacată cu recurs de ambele părți. Acestea au fost, însă, respinse de Curtea Supremă de Justiție.