Orice dezvăluire de date cu caracter personal de către autorități către entitățile din stânga Nistrului, care acționează în afara câmpului legal al Republicii Moldova, reprezintă o gravă încălcare a principiilor de protecţie a datelor personale. Pentru astfel de acțiuni, persoana vizată trebuie să-și dea consimțământul în formă scrisă. Concluzia aparține judecătorilor, în cadrul unui proces de judecată.

Astfel, tentativa Casei Naționale de Asigurare Socială (CNAS) prin care a solicitat Centrului de asigurare socială şi al ocrotirii sănătății din Bender informații dacă o persoană beneficiază de pensie sau îndemnizației nu se înscrie în cadrul legal. Amintim că, în 2016, Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a stabilit că, Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin acțiunile de schimb de informații, a admis dezvăluiri prin transmitere a datelor cu caracter personal către autoritățile neconstituţionale din raioanele administrative aflate în stânga Nistrului. Asta pentru că în cererea expediată sunt indicate date cu caracter personal şi anume data, anul nașterii şi adresa de domiciliu a unor cetățeni. Atunci, s-a impus suspendarea oricăror acțiuni de acest timp.

CNAS nu a fost deacord cu decizia CNPDCP și s-a adresat în judecată. Reclamanta a indicat că, potrivit normelor legale, în cazul în care asiguratul îndeplinește condițiile pentru obținerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie. Astfel, autoritatea a inițiat procedura de verificare a beneficiarilor cu domiciliul în Bender. Și anume, a expediat o cerere în adresa Centrului de asigurare socială şi al ocrotirii sănătății din orașul Bender, prin care a solicitat eliberarea informației şi anume dacă anumite persoane beneficiază de pensie sau indemnizații achitate de autoritățile din Bender. Casa Naţională de Asigurări Sociale a mai spus că Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nu poate emite decizii care contravin legii, prin urmare decizia contestată urmează a fi anulată.

CNAS mai menționează că, deoarece s-a dispus suspendarea oricăror operațiuni de dezvăluire către entitățile neconstituționale din raioanele administrative aflate în stânga Nistrului a datelor cu caracter personal, nu pot fi întreprinse măsurile stabilite de lege, chiar dacă s-a stabilit că unele persoane au prejudiciat bugetul asigurărilor sociale.

Cererea de chemare în judecată a fost respinsă de Judecătoria Chișinău, iar apelul declarat ulterior a fost respins de Curtea de Apel. Recent, și Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul pe acest dosar.